Foto av stortingssalen ovenfra med representanter.

Regjeringens forslag til statsbudsjett er det første forslaget som blir lagt fram for Stortinget når det åpner om høsten.

Av /NTB Scanpix ※.
Foto av tykke dokumenter, som ligner på bøker. De ligger i stabler. På forsiden er Norges riksvåpen og teksten «St.prp. nr.1»
Forslagene Regjeringen legger frem for Stortinget, kalles Stortingsproposisjoner. Statsbudsjettet heter alltid Stortingsproposisjon nr. 1.
/NTB.

Statsbudsjett er statens, altså Norges, plan for penger for ett år framover. Et budsjett er en plan for penger. Man planlegger hvor mye penger man skal få inn, og hvor mye man skal bruke.

Penger inn og ut

I statsbudsjettet står det omtrent hvor mye penger som kommer inn til Norge på et år. Det står også hva staten skal tjene penger på.

Når folk betaler skatt er det penger inn til staten. Staten eier også bedrifter, og får inn penger på å selge varer og tjenester til andre land. Penger inn kalles også inntekt.

Statsbudsjettet skal også være en plan for hva staten skal bruke penger på, og omtrent hvor mye det blir. Penger som skal gå ut, kalles utgifter i et budsjett. Staten setter av penger til å bygge og reparere veier. Å drive sykehus og bygge nye er også utgifter for staten. Det står også i statsbudsjettet hvor mye penger kommunene og fylkeskommunene skal få. Det skal de bruke på for eksempel skoler, barnehager og eldresentre.

Forslag til statsbudsjett

Det er regjeringen som først lager et forslag til statsbudsjett. Så diskuterer Stortinget budsjettet. Som oftest må budsjettet forandres litt underveis. Over halvparten av representantene på Stortinget må bli så fornøyde at de vil stemme for det. Når flere enn halvparten av representantene er enige om at forslaget til statsbudsjett er bra, blir det vedtatt.

Revidert statsbudsjett

Statsbudsjettet blir vedtatt sent på høsten. Da gjelder det fra 1. januar det neste året. Veldig ofte viser det seg at tallene for hvor mye noe koster, ikke stemmer med det de trodde da de laget budsjettet. Staten kan få inn mye mer eller mye mindre penger enn planlagt. Ting kan koste mer eller mindre enn man trodde da man laget budsjettet.

Derfor ser man på budsjettet på nytt i mai hvert år. Regjeringen endrer på tallene, og passer på at staten ikke bruker mer penger enn den har. Det kalles å revidere budsjettet. Stortinget forhandler om, og vedtar, det reviderte nasjonalbudsjettet også.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge