Foto av gravid kvinne som får ultralyd på et sykehus
På et sykehus jobber det mennesker med mange ulike yrker, for eksempel sykepleiereleger, fysioterapeuter, psykologer, jordmødre, helsefagarbeidere, kokker og renholdere.
På bildet følger en lege med på et barn mens det ligger i magen, og sjekker at alt er i orden.
Foto av gravid kvinne som får ultralyd på et sykehus
Av /NTB.

Sykehus er et sted hvor mennesker kan bli undersøkt og behandlet når de er syke, skadde eller skal få barn.

En som får behandling for sykdom eller skade i et sykehus, kalles pasient. Pasienten kan bli på sykehuset i et par timer eller flere dager. Det er som regel gratis å ligge på sykehus i Norge. Noen behandlinger krever at pasienten betaler litt selv. Dette kalles en egenandel.

Det er ikke mulig å møte opp på et sykehus for å få behandling uten avtale. Pasienten må bli sendt videre, henvist, av en fastlege, legevakten eller en ambulanse.

Hvis man trenger hjelp raskt, kan man ringe nødnummeret 113.

Avdelinger

Sykehus består av forskjellige avdelinger, slik som:

 • akuttmottak, der de undersøker og behandler mennesker som plutselig har blitt veldig syke eller skadet
 • fødeavdeling, der babyer blir født
 • barselavdeling, der mor og barn er rett etter fødselen
 • kirurgisk avdeling, der de opererer
 • poliklinikk, der de tar imot pasienter som skal ha behandling på dagtid
 • psykiatrisk avdeling, der de behandler pasienter med psykiske sykdommer
 • sengeposter av forskjellige slag, der de behandler og passer på pasienter som er så syke at de må overnatte
 • prøvesenter, der de tar blodprøver, røntgen og andre prøver

Ansatte

På avdelingene kan det jobbe mange mennesker med forskjellige oppgaver, slik som:

Mange av de som jobber på sykehus er spesialister innenfor sine fag. De har for eksempel egne leger og sykepleiere som er eksperter i å gi pasienter bedøvelse så de ikke har det vondt. Det heter anestesi.

Utdanning

I tillegg til å undersøke og behandle pasienter, har sykehusene noen andre oppgaver. For eksempel:

 • forske på sykdommer, som for eksempel kreft
 • tilby praksis til studenter som for eksempel skal bli lege eller sykepleier
 • tilby praksis til leger som utdanner seg til å bli spesialister
 • holde kurs til pasienter og pårørende

Eier

Det er den norske staten som eier alle de offentlige sykehusene. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for dem, og de får penger over statsbudsjettet.

Det finnes også private sykehus som eies av andre selskaper, men i Norge er det mindre vanlig. Disse sykehusene har ofte egne avtaler med staten og samarbeider med de offentlige sykehusene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet