Restskatt er penger man skylder staten i skatt. Man skylder pengene fordi man betalte inn for lite skatt året før.

Alle som er over 13 år og som tjener over 70 000 kroner i året, må betale skatt. Man må betale skatt av lønn, pensjon og trygd. Arbeidsgiver har plikt til å trekke skatt fra lønnen hver måned, før de betaler ut penger til arbeidstakeren.

Alle som jobber har et skattekort som sier hvor mye arbeidsgiver skal trekke i skatt. Hvis skattekortet er feil, kan man bli trukket for lite eller for mye i skatt. Dersom man har betalt for lite, må man betale inn det man skylder som restskatt året etter. Dersom man har betalt for mye, får en pengene tilbake året etter.

Årsaker

Hvor mye skatt man må betale, kommer an på hvor mye man tjener og hvor mye man eier eller hvor mye man har i gjeld. Hvis man går opp i lønn, må man betale mer i skatt. Derfor må man si fra til Skatteetaten hvis inntekten endrer seg. Skatteetaten er den delen av staten som har ansvar for alt som har med skatt å gjøre. Skatteetaten regner ut hvor mye skatt arbeidsgiveren skal trekke av lønnen.

Det er flere grunner til at man kan få restskatt, for eksempel:

  • Man har gått opp i lønn
  • Det er blitt trukket for lite skatt
  • Man har betalt ned mer gjeld og har lavere utgifter til renter enn planlagt
  • Man har fått større formue, for eksempel på grunn av arv eller gaver

Hvis man ikke er sikker på at skattekortet er riktig, kan man også be arbeidsgiveren om å trekke litt ekstra skatt hver måned for å være sikker på at man ikke får restskatt. Hvis en har betalt for mye skatt, får man disse pengene tilbake året etter.

Renter

Dersom man ikke betaler restskatten til staten i tide, må man betale renter. Unntaket er om man selv sørger for å betale restskatten innen 31. mai. Da trenger man ikke betale renter. Om man ikke betaler inn selv, vil Skatteetaten sende regninger med beløpene man må betale og med frister. Om man ikke betaler restskatt innen fristene, må man betale enda høyere rente. Det kalles forsinkelsesrente.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder