Gjeld er penger man har lånt og skylder noen andre. Gjeld skal betales tilbake til den man har lånt noe fra.

Den vanligste typen gjeld er lån fra en bank. Banker tilbyr mange slags lån, for eksempel:

Det finnes også andre som tilbyr lån. Lånekassen gir studielån og Husbanken kan gi lån til bolig.

Gjeld kan også være noe annet enn penger. 'Å stå i gjeld' er et uttrykk som betyr at man skylder noen noe. Det kan være at man har fått en hjelp en gang, og så skylder den andre liknende hjelp tilbake. Å skylde noen en tjeneste, er likevel bare en gjeld som personen føler at hen har. Slik gjeld er ikke bestemt i noen lov. Hvis man har lånt penger i en bank, er det regler for å betale tilbake.

Regler

I Norge er det regler for hvor mye en person får ha i gjeld til banker. Regjeringen har bestemt at folk ikke får ha mer enn fem ganger det de har i inntekt (før skatt) i total gjeld. De som låner ut penger må også være sikre på at den som låner penger klarer å betale tilbake gjelden. Dette blir sjekket ved at banken setter opp et husholdningsbudsjett. For å få lån, må det være nok penger igjen til å betale for gjelden etter at alle nødvendige utgifter har blitt betalt.

Gjeld til banker

De fleste som kjøper dyre ting, som en bolig, låner penger i en bank. Lånet er gjeld som skal betales tilbake.

Når man får lån i en bank, avtaler den som tar opp lånet og banken:

  • Hvor mye det koster å låne pengene (renter og gebyrer)
  • Hvordan lånet skal betales tilbake (hvor ofte og hvor store beløp)
  • Hvor mange år som kan gå før hele lånet må være nedbetalt (løpetid)

Renter

Bankene tar betalt for å låne bort penger gjennom renter og gebyrer. Gebyrer er penger man betaler én gang for en tjeneste. Det kan for eksempel være et gebyr for å etablere lånet. Renter regnes som en prosent av lånebeløpet. Jo mer man har lånt, jo mer må man betale i rente. Det er vanlig å oppgi hvor høy renten er som en prosent av lånet per år. Hvis lånet er på én million kroner og renten er fem prosent, vil det koste 50 000 kroner å låne pengene i ett år.

Når man betaler tilbake et lån, må man betale både rentene og de pengene man opprinnelig lånte fra banken. Hvis man ikke betaler rentene, legges pengene til den summen man egentlig lånte. Da vokser gjelden over tid.

Gjeld og skatt

Hvert år må alle voksne levere inn en skattemelding til Skatteetaten. I skattemeldingen må man blant annet fortelle:

  • Hvor mye penger man eier.
  • Om man eier noe dyrt, som en bolig eller bil, og hvor mye det er verdt.
  • Hvor mye penger man har tjent det siste året.
  • Hvor mye penger man har i gjeld.

Skatteetaten regner ut hvor mye hver person skal betale i skatt. Personer som har mye penger, må betale mer i skatt en de som har mindre. For å finne ut hvor mye noen eier, må man trekke fra gjelda. Det man eier når gjelda er trukket fra, kalles formue.

Hvis man betaler renter på gjeld og en tjener så mye at man betaler skatt, kan man få fradrag for rentene i skattemeldingen. Skattefradraget er på 22 prosent. En som har betalt 1000 kroner i rente, vil få et skattefradrag på 220 kroner.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder