Mynter og sedler
Euro er pengene de bruker i EU. 1 euro er delt inn i 100 cent.
Fotografi
Av .

Penger er noe man kan bruke til å betale med. Med penger mener folk vanligvis mynter, sedler eller pengene de har på en bankkonto.

Hvis man har penger på en bankkonto, kan man bruke et bankkort til å betale med. Man kan også bruke kortet til å ta ut kontanter i butikk eller minibank.

I Norge heter pengene norske kroner. Det er Norges Bank som har ansvar for norske mynter og sedler. Alle som selger noe i Norge, har plikt til å ta imot norske sedler og mynter som betaling.

Valuta

Ulike land har ulike typer penger. Den typen penger et land har, kalles for valutaen eller myntenheten til dette landet.

Eksempel: I USA har de amerikanske dollar, og i Storbritannia er valutaen britiske pund.

Det går an at flere land bruker samme valuta. For eksempel bruker de fleste EU-land euro.

Når man er i utlandet, kan man vanligvis ikke bruke norske kroner til å betale med. Da må man enten betale med bankkort, ta ut kontanter i riktig valuta i en minibank i landet, eller veksle norske kroner til den riktige valutaen før man reiser.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henry Langseth
Universitetsbibliotekar og fagreferent, Universitetet i Bergen