Eiendom er noe man eier. Ofte mener man et hus, en leilighet, en hytte, en gård eller et jorde. Det kan også være ting, som for eksempel smykker, telefon eller en bil.

En eiendom er ikke alltid bare én ting. En gård er for eksempel en eiendom som ofte har flere bygninger til forskjellig bruk. Det kan også høre til hage, jorder og skog.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle