Lønn er de pengene man får for arbeidet når man er ansatt i en jobb. Det er en form for inntekt. Den som gjør jobben, kalles arbeidstaker. Den som ansetter, kalles arbeidsgiver. Arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler hvor mye arbeidstakeren skal jobbe, og hva betalingen skal være.

Jobben kan være på heltid eller deltid. Heltid vil si at man jobber 37,5 eller 40 timer i uka. Deltid betyr at man jobber færre timer hver uke eller bare jobber i noen perioder.

Jobben kan være fast eller midlertidig. Dersom en har fast jobb, har en jobben til en sier opp selv, blir sagt opp av arbeidsgiver eller blir pensjonist. Dersom en har midlertidig jobb, er man ansatt for en spesiell periode, for eksempel, som når en har sommerjobb.

Arbeidsgiveren betaler ut lønn til bankkontoen til arbeidstakeren, vanligvis fast én gang i måneden. Alle som får lønn, skal betale skatt. Arbeidsgiveren trekker skatten fra lønnen før resten av pengene blir betalt ut. De som tjener mindre enn 70 000 kroner i løpet av året, trenger ikke betale skatt. De vil få frikort som gjør at arbeidsgiver ikke trenger å trekke fra skatt før lønnen betales ut.

Noen mennesker driver sitt eget firma, og er sin egen sjef. Da må de betale ut lønn til seg selv, fra pengene firmaet tjener.

Tillegg til lønnen

I noen yrker må de ansatte jobbe utenfor vanlig arbeidstid. Det kan være om kvelden, i helger eller nattvakter. Da kan de ansatte få bedre betalt. Det kalles tillegg. Ansatte skal ha tillegg hvis de må jobbe på fridager, som 17. mai eller første juledag.

Overtid

Noen ganger kan det være behov for å jobbe mer enn de vanlige timene. Det kalles overtid. På hver arbeidsplass skal det være regler for overtid. Det er også regler for dette i arbeidsmiljøloven.

Det er vanlig at ansatte får betalt den vanlige lønnen og et tillegg når de jobber overtid. Ansatte kan også få fri en annen dag, i stedet for ekstra betaling. Det kalles avspasering.

Andre former for betaling

I tillegg til lønn, skal arbeidsgiver betale andre forskjellige goder:

Noen arbeidsgivere betaler andre ting i tillegg, for eksempel:

  • firmabil
  • abonnement på aviser, telefon eller internett
  • klær til å bruke på jobben
  • forsikring
  • bonus

Bonus er en sum penger som ansatte kan få når bedriften har gjort det ekstra bra. Det er ikke det samme som en fast lønn, og er ikke vanlig alle steder. Bonus er for eksempel vanlig i private bedrifter som driver med salg.

Arbeidstakeren må også betale skatt for goder som kommer i tillegg til den vanlige lønnen.

Lønnsforhandlinger

Størrelsen på lønnen blir avtalt når man blir ansatt og i forbindelse med lønnsoppgjør. Det er arbeidsgiveren som bestemmer hvor høy lønnen er.

Arbeidstakere be om å få høyere lønn eller flere goder. Det kalles lønnsforhandlinger. Noen arbeidstakere forhandler direkte med sjefen sin om egen lønn. Andre arbeidstakere melder seg inn i en fagforening. Fagforeninger gjør lønnsforhandling på vegne av flere ansatte på én gang. Hvis lønnsforhandlingene ikke går bra, kan foreningene protestere ved å gå til streik. Da slutter arbeidstakerne å jobbe fram til de blir enige med arbeidsgiverne om lønnen.

Noen arbeidsplasser har avtaler som sier at de ansatte får høyere lønn når de har flere års erfaring. Årene med erfaring kalles ansiennitet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder