Illustrasjon.
Hydrogen er det første grunnstoffet i periodesystemet. Det har atomnummer 1, atomvekt 1,008 og atomsymbol H. Ved romtemperatur er det en gass.
Illustrasjon.
Lisens: CC BY SA 3.0

Hydrogen er et grunnstoff. Grunnstoff betyr at det er en av byggeklossene hele verden er satt sammen av. Hydrogen er det vanligste grunnstoffet. Hydrogengass består av hydrogenatomer, som er det letteste og minste av alle atomer.

Hydrogen er det første grunnstoffet i det periodiske system. Det periodiske system er en måte å organisere grunnstoffene på.

Egenskaper

Foto av hydrogentank.
En tank med hydrogen.
Foto av hydrogentank.

90 prosent av alle atomene i universet er hydrogenatomer.

Hydrogenatomet består av ett proton og ett elektron. Protonet er inne i kjernen til atomet. Protonet er positivt ladet. Elektronet er negativt ladet. Hydrogenatomet kan gi fra seg elektronet, og da blir det positivt ladet. Når et atom er positivt eller negativt ladet, kalles det et ion.

I romtemperatur er hydrogen en gass. Hydrogengass er lett, fargeløs og luktfri.

Kjemi

Hydrogenatomer kan danne en kjemisk binding som kalles hydrogenbinding. Kjemiske bindinger er kreftene som holder partikler sammen i stoffer. Partiklene kan være atomer, ioner eller molekyler. Hydrogenbindinger er viktige for levende organismer og finnes blant annet i vann-molekyler og i DNA.

Isotoper

Noen typer hydrogenatomer har ett eller to nøytroner i kjernen i tillegg til protonet. Disse atomene kalles en isotop av hydrogen.

Når atomkjernen har nøytroner, blir den tyngre. Vann som består av molekyler laget av tunge hydrogenatomer, kalles tungtvann. Tungtvann er viktig i kjernefysiske eksperimenter. En type atombomber kalles hydrogenbomber, fordi de virker ved at hydrogenkjerner reagerer med hverandre.

Fysikk

Hydrogen er vanligvis en gass, men den kan bli flytende hvis den blir kjølt ned til omtrent −250 °C.

Hydrogen kan også oppføre seg som et metall. Forskere har klart å lage hydrogen som metall i korte øyeblikk på Jorda. Planeten Jupiter har en kjerne som sannsynligvis inneholder hydrogen som metall.

Bruk av hydrogen

Hydrogen brukes mye i industri. Det er viktig for å lage andre stoffer, som kunstgjødsel eller medisiner.

Hydrogengass kan brukes som brensel. Den ble først brukt som brensel i romraketter fordi det er så lett. Noen biler, busser og ferger har hydrogengass som drivstoff. Mange jobber for at dette skal bli mer vanlig, fordi det ikke forurenser på samme måte som olje, kull og gass.

I universet

Sola består av 71 prosent hydrogen. På Jorda finnes mesteparten av hydrogenatomene i vann.

Hydrogen er det tredje mest vanlige grunnstoffet på Jorda. Det er cirka 7 kilo hydrogenatomer i kroppen til et voksent menneske.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet