Illustrasjonen viser et atom med en kjerne i midten. Til høyre for atomet er kjernen forstørret. Kjernen består av proton/nøytron, vist som blå og røde kuler. til høyre for kjernen er proton og nøytron forstørret, og til høyre for det igjen er en kvark forstørret. Ut fra Atomet er det tegnet en strek og i enden av streken er det et rødt elektron.
Atomet består av en kjerne, og rundt den kretser elektroner. Kjernen inneholder protoner og nøytroner, og disse er igjen bygd opp av kvarker. Kvarker er like viktige som elektronene.
Illustrasjon av atom.
Av .

Atomer er bitte små deler som alle ting og alt stoff er bygget opp av.

Et grunnstoff er et stoff der alle atomene er av samme sort. Gull og oksygen er to eksempler på grunnstoffer. Ordet atom kommer fra det greske ordet atomos som betyr udelelig.

Oppbygning av atomet

Hvert atom har en kjerne som består av mindre partikler som kalles protoner og nøytroner. De er bygget opp av kvarker. Rundt atomkjernen er det elektroner.

Protoner har positiv elektrisk ladning, og elektroner har negativ elektrisk ladning. Det er like mange elektroner rundt kjernen som det er protoner i kjernen.

Hvis et atom enten gir fra seg elektroner eller får flere elektroner, blir det et ion.

Molekyler

Flere atomer kan henge fast i hverandre, og dette kalles et molekyl. Noen molekyler har bare like atomer, og noen er satt sammen av forskjellige slags atomer. Både atomer og molekyler er partikler, det vil si bitte små deler som andre ting er bygget opp av.

Når atomer hekter seg sammen til molekyler, oppstår det flere stoffer enn bare grunnstoffene. Vann er et eksempel på et stoff som ikke er et grunnstoff. Et vannmolekyl består av to hydrogen-atomer og ett oksygen-atom som hekter seg sammen.

Atomkraft og atomvåpen

Noen grunnstoffer er radioaktive, det betyr at de kan sende ut radioaktiv stråling. Det gjør de fordi kjernene i atomene går i stykker, og da kan det sendes ut protoner, nøytroner, elektroner eller til og med lys som stråling. Radioaktive stoffer brukes til både atomkraft og atomvåpen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet