Illustrasjon av atom.

Atomkjernen inneholder protoner og nøytroner, og disse er igjen bygd opp av kvarker. Rundt kjernen kretser elektroner.

Illustrasjon av atom.
Av .

Nøytron er en elektrisk nøytral partikkel. Kjernen i et atom er bygget opp av nøytroner og protoner.

Nøytroner har ikke elektrisk ladning, i motsetning til protoner og elektroner. Protoner har positiv ladning, elektroner har negativ ladning.

Nøtroner kan trenge gjennom nesten alt stoff. Apparater som produserer nøytroner må derfor ha tykke vegger rundt seg, opptil flere meter med betong.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet