Illustrasjon av atom.

Atomkjernen inneholder protoner og nøytroner, og disse er igjen bygd opp av kvarker. Rundt kjernen kretser elektroner.

Illustrasjon av atom.
Av .

Proton er en partikkel som er positivt ladet. Protoner finnes i kjernen av alle atomer.

Forskjellen på ulike grunnstoffer er hvor mange protoner de har i kjernen.

Hydrogenatomet består bare av ett proton med ett elektron rundt. Derfor er et proton det samme som kjernen i et hydrogenatom.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet