En kvinne med vernebriller som holder et reagensglass i et laboratorium. Det er flere reagensrør med ulik høyde foran henne. Til høyre i bildet er det et mikroskop.
Mange kjemikere jobber med å utvikle og lage nye stoffer og materialer som for eksempel kan brukes for å utvikle nye medisiner. Mye av jobben foregår i laboratorier.
Foto av kjemiker.
Av .
To store røde rundinger som ligger inn til hverandre. Det er oksygenmolekyler. To og to mindre grå rundinger som ligger inn til hverandre, det er hydrogenmolekyler. En pil viser overgangen til at hver store, røde runding får to grå, små rundinger inn til seg.

Et eksempel på en kjemisk reaksjon er at hydrogen og oksygen reagerer og lager vann. Kjemiske reaksjoner blir beskrevet med likning som kalles reaksjonslikning. Da bruker man det kjemiske tegnspråket. Det bruker atomsymboler og kjemiske formler.

2H2 + O2 → 2H2O

Illustrasjon av modell for danning av vann.
Av /Allkunne.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Kjemi er læren om stoffer, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer med hverandre. Når stoffer reagerer med hverandre, heter det kjemisk reaksjon.

Kjemi er et eget fag på videregående skole. Kjemi er også et fag som man forsker på ved mange universiteter.

De som bruker kjemi som verktøy i jobben sin, kalles for kjemikere.

Bruk

Kjemi kan brukes til å forstå hvorfor og hvordan stoffer reagerer med hverandre. Når man forstår dette, er det mulig å bruke kjemiske reaksjoner til å lage ting. For eksempel brukes kjemi til å lage batterier, medisiner og fargestoffer til klær.

Mye av forskningen handler om å gjøre medisiner bedre, eller gjøre ting på en mer miljøvennlig måte. En del av kjemien kalles miljøkjemi. Der jobber forskere med å undersøke forurensning og miljøproblemer som henger sammen med det.

Før ble kjemiske stoffer funnet i naturen. I dag er mange av stoffene laget på laboratorium. Når et stoff er laget på laboratorium, er det kunstig fremstilt. Vanlig salt er et eksempel på et stoff som kan lages kunstig, men som også finnes i naturen.

Noen stoffer er helt kunstige. Da finnes de ikke i naturen i det hele tatt, men er laget på laboratorium. Plast er et eksempel på et helt kunstig stoff.

Kjemisk reaksjon

For å beskrive hva som skjer i en kjemisk reaksjon, har kjemien symboler og tall.

Alle stoffer har et kjemisk navn og en kjemisk formel. Den kjemiske formelen viser hvilke grunnstoffer et stoff er laget av.

Noen stoffer har også et vanlig navn i tillegg. Eksempel: Vann er et stoff som er laget av vannmolekyler. Hvert vannmolekyl består av ett hydrogen-atom og to oksygen-atomer. Den kjemiske formelen er H2O. Det kjemiske navnet er dihydrogenoksid.

I en kjemisk reaksjon lages det et nytt stoff av to andre stoffer. Antall atomer før og etter reaksjonen er alltid det samme.

Kjemisk binding

Kjemiske bindinger er kreftene eller «limet» som holder partikler sammen i stoffer. Partiklene kan være atomer, ioner eller molekyler.

Det finnes ulike typer kjemiske bindinger. Noen av bindingene er svake. I vann er det svake bindinger som holder molekylene samlet i en dråpe.

Noen kjemiske bindinger er sterke. Da trenger man mye energi for å bryte bindingene. Et eksempel på sterke kjemiske bindinger er bindingene i metall.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet