En ampull med klar væske i. Utenpå er det en merkelapp hvor det står "Deuterium oxide. Lut - etsende væske".
Det kjemiske navnet på tungtvann er deuteriumoksid (D2O).
Foto av ampulle med deuteriumoksid.

Tungtvann er en type vann som er litt tyngre enn vanlig vann. Tungtvann brukes i atomkraft og i forskning.

Vann består av vannmolekyler. Vanlige vannmolekyler består av ett atom av oksygen og to atomer av hydrogen. For at vann skal være tungtvann, må enten oksygenatomet eller hydrogenatomene være tyngre. Det vanligste er at hydrogenatomene er byttet ut med en type tungt hydrogen som kalles deuterium. Deuterium er hydrogenatomer med ett ekstra nøytron i kjernen.

I naturlig vann er cirka 1 av 41 millioner vannmolekyler tungtvann-molekyler. Tungtvann kan skilles fra vanlig vann i laboratorier.

Egenskaper

Tungtvann smaker, lukter og ser ut som vanlig vann, men det har ekstra nøytroner som gjør det litt tyngre. Det har høyere tetthet enn vanlig vann. Man kan teste det ved å ta en isbit laget av tungtvann og ha den i en skål med vanlig vann. Isbiter av tungtvann synker, mens vanlige isbiter flyter.

Is av tungtvann smelter mellom 3 og 4 °C i stedet for ved 0 °C, som is av vanlig vann. Tungtvann koker ved 101 °C i stedet for 100 °C. Kjemiske reaksjoner går litt langsommere i tungtvann.

Rent tungtvann er ikke radioaktivt. Hvis tungtvannet har blitt brukt i et atomkraftverk, kan det inneholde andre stoffer som kan være radioaktive.

Bruk

Foto av Vemork, Rjukan.

På Vemork i Telemark lå det en fabrikk som laget tungvann. Under andre verdenskrig overtok tyskerne fabrikken. Planen var å bruke tungtvann til å lage atomvåpen. Norske soldater gjennomførte flere aksjoner for å stoppe produksjonen.

Foto av Vemork, Rjukan.
Av /Nasjonalbiblioteket.

Tungtvann brukes i noen typer atomkraftverk. Der brukes det til å bremse farten til nøytroner, slik at de kan reagere med uran. Mange er redde for at tungtvann skal brukes til å lage atombomber. Derfor er det strenge regler for kjøp og salg av tungtvann.

Tungtvann brukes mye i medisinsk forskning.

I kroppen

Tungtvann finnes i naturen, men i store mengder kan det være skadelig for dyr og planter.

Fordi tungtvann finnes naturlig, vil et menneske som veier 50 kilo inneholde omtrent 5,5 gram tungtvann.

Oppdagelse

Omslag til tegneserien Sabotør, av John S. Jamtli
Det er skrevet mange bøker og blitt laget filmer og TV-serier om tungtvannaksjonen under andre verdenskrig. Det er også laget en tegneserie.
Omslag til tegneserien Sabotør, av John S. Jamtli

I 1931 oppdaget den amerikanske kjemikeren Harold Urey at det fantes en tyngre type hydrogen. To år senere klarte han og en annen forsker å lage en liten mengde med tungtvann.

I Norge

I 1934 bygget Norsk Hydro den første fabrikken i verden som laget tungtvann. Fabrikken ble bygget på Vemork i Telemark.

Under andre verdenskrig ønsket Tyskland å bruke tungtvannet til eksperimenter i atomfysikk. Mange var redde for at Tyskland skulle lage en atombombe. Derfor ble det gjort flere forsøk på å ødelegge fabrikken. En båt som skulle frakte tungtvann ble også sprengt. Alle disse forsøkene på å hindre tyskerne i å få tak i tungtvann, blir kalt for tungtvannsaksjonene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet