Tuten på en bensinslange som er holdt inne i en åpning i bilen for å fylle bensin.
Bensin og diesel er de mest brukte drivstoffene for kjøretøy.
Av /istockphoto.

Drivstoff er forskjellige typer brensel som blir brukt for å drive en motor. Drivstoff kan være flytende eller gass.

Normalt blir drivstoff brukt i en forbrenningsmotor. Der blir kjemisk energi omdannet til bevegelsesenergi. Bevegelsesenergien gjør at for eksempel bil, skip og fly kan bevege seg.

Eksempler på drivstoff er bensin, diesel, propan, naturgass og hydrogen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad