Ei binne står foran et tre i skogen. I trærne klatrar tre små unger.

Bjørner får én til tre unger om gangen. De tre ungene på bildet er ett kull.

Foto
Av /Shutterstock.

Kull er et ord som betyr ulike ting i ulike sammenhenger. Det brukes både om mennesker, dyr og om kull som brensel.

Om dyr

Et kull er dyreunger som er født samtidig eller som er klekket ut av egg samtidig. De har samme mor, men ikke alltid samme far. For eksempel får ulver 4–6 valper samtidig, dette kalles et kull.

Om elever

Et kull er de elevene som går på samme klassetrinn. De fleste av dem er født i samme år.

I familier

I familier kan ordet kull brukes om søsken som har samme foreldre, selv om de ikke er født samtidig. Foreldre kan få flere kull. Da får de barn med flere personer. Hvis to personer blir kjærester og en av dem har barn med noen andre fra før, kalles disse barna særkull eller særkullsbarn.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo