Et natrium-atom er skissert med 11 elektroner fordelt over tre sirkler rundt kjernen (2, 8, 1). Et klor-atom er skissert med 17 elektroner fordelt over tre sirkler rundt kjernen (2, 8, 7). Natrium-atomet gir bort ett elektron til klor-atomet. Natrium-ionet sitter igjen med 10 elektroner fordelt over to sirkler (2, 8) og er positivt ladd. Klor-ionet har 18 elektroner fordelt over tre sirkler (2, 8, 8) og er negativt ladd.

Når et atom mister ett eller flere elektroner, blir det til et positivt ion (kation). Når et atom mottar ett eller flere elektroner, blir det til et negativt ion (anion).

Et positivt ion og et negativt ion kan danne en ionebinding. Et eksempel er natriumklorid (NaCl), også kjent som bordsalt, som består av natrium-ioner (Na+) og klor-ioner (Cl).

Ion er et atom eller et molekyl som er elektrisk ladet. Et ion har enten noen ekstra elektroner eller noen elektroner for lite.

Ioner er viktige for alt liv. For eksempel tar planter opp ioner i form av mineraler.

Negative ioner

Ioner som har ekstra elektroner, har negativ elektrisk ladning.

Negative ioner beveger seg mot den positive siden i et elektrisk felt.

Negativt ladde ioner kalles anioner.

Positive ioner

Ioner som har ett eller flere elektroner for lite, har positiv elektrisk ladning. Positive ioner beveger seg mot den negative siden i et elektrisk felt.

Positivt ladde ioner kalles kationer.

Kjemi

I kjemien spiller ionene en rolle i mange reaksjoner.

Kjemiske bindinger holder stoffet sammen og det finnes flere typer. En type kjemisk binding kalles ionebinding. Ionebinding er den kjemiske bindingen mellom to ioner med motsatt ladning. Ionebinding finnes for eksempel i alle salter.

Navn

Navnet ion kommer fra gresk, og betyr å gå eller vandre. Det er fordi stoffer og atomer med ladning beveger seg i et elektrisk felt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet