Foto av flyvende ballong.
En ballong som er fylt av varm luft vil sveve oppover.
Foto av flyvende ballong.
Av /Shutterstock.

Gass er en tilstand som et stoff kan ha. Når et stoff er en gass, kan stoffet bevege seg fritt rundt i rommet. Luft er en blanding av flere gasser. Oksygen er en av gassene i lufta.

Når en væske koker, fordamper den og blir til en gass. For eksempel blir vann som koker til vanndamp. Vanndamp er en gass av vannmolekyler. Når dampen kjøles ned, blir den til flytende vann igjen.

Noen gasser består av enkelt-atomer, slik som neon, eller flere atomer av samme grunnstoff, slik som oksygen. Noen gasser består av molekyler som er laget av flere grunnstoffer, slik som karbondioksid.

Egenskaper

Foto av oksygentank.
Dykkere trenger oksygengass for å kunne puste under vann.
Foto av oksygentank.
Av /Shutterstock.

Et stoff kan ha fire tilstander: fast form, væske, gass og plasma.

I en gass beveger molekyler seg hele tiden fritt og uavhengig av de andre molekylene. I en væske er molekylene løst bundet sammen. I fast form er atomene bundet sammen av kjemiske bindinger.

Gasser har ingen overflate. For eksempel har ikke vanndamp en overflate, men vann har en overflate når det er fast is eller flytende vann. En gass har dessuten ikke fast størrelse.

En gass vil alltid fylle beholderen den er i. Det vil si at gass i en ballong alltid vil fylle ballongen og presse ut mot kantene. Hvis det er lite gass, er ballongen liten. Hvis det er mye gass, er ballongen større. Det er fordi gassen trykker mot overflaten i ballongen og presser den utover.

Det er en sammenheng mellom trykk, temperatur og volum. Dette er beskrevet med en matematisk ligning. For eksempel vil varm luft inni en ballong ta større plass enn kald luft. Det gjør at en ballong som er fylt med varm luft kan stige til værs.

De fleste gasser er gjennomsiktige, men noen har farge. Jodgass er for eksempel fiolett.

Mange gasser lukter det ingenting av. Noen gasser lukter veldig vondt, for eksempel gassen hydrogensulfid. Den lukter råtne egg.

Bruk

Oksygen brukes på sykehus for å behandle sykdom i lungene. Oksygen- og nitrogengass på en tank brukes av dykkere når de vil puste under vann.

Noen gasser inneholder mye energi og brukes som drivstoff og brensel. Hydrogen har mye energi. Derfor er det mange som forsker på hvordan hydrogengass kan brukes som energikilde.

Naturgass er gasser som kan hentes ut fra jordskorpen. I Norge hentes det ut naturgass fra Nordsjøen. Naturgass består for det meste av metan og kan brukes som brensel.

Mange gasser brukes på laboratorium til å lage ting man trenger.

På spraybokser hjelper gass med til å fordele innholdet i boksen. Spraybokser brukes for eksempel til hårprodukter og maling. Det kan også skumme krem.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet