Illustrasjon

Elektroner er negativt ladde elementærpartikler som kretser rundt atomkjernen. Kjernen inneholder protoner og nøytroner, og disse er igjen bygd opp av kvarker

Illustrasjon
Av .

Et elektron er en partikkel som finnes i en sky rundt kjernen av et atom. Elektroner finnes i alt stoff.

Elektroner har negativ elektrisk ladning. De er viktige innenfor mange områder av fysikken.

Elektroner er også viktige for mange ting man bruker hver dag, som datamaskiner og mobiltelefoner. Det er fordi elektroner beveger seg skaper elektrisk strøm.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet