Foto av Sola.
Sola med solflekker på overflaten. Jorda er den lille prikken øverst i høyre hjørne på bildet.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Sola er en stjerne. Sola ligger i midten av solsystemet til Jorda. Jorda, de andre planetene og mange mindre himmellegemer går i bane rundt Sola.

Strålingen fra Sola er grunnlaget for alt liv på Jorda.

Størrelse

Sola er 1,4 millioner kilometer på tvers. Det er like stort som hvis man legger 109 jordkloder ved siden av hverandre.

Avstand

Avstanden mellom Sola og Jorda er omtrent 150 millioner kilometer. Denne avstanden kalles én astronomisk enhet. Lyset fra Sola bruker over åtte minutter på å komme til Jorda.

Lys og varme

Innerst i Sola er temperaturen nesten 15 millioner grader. Der lager Sola energi ved at atomer av hydrogen krasjer inn i hverandre og blir til helium. Dette kalles fusjon. Energien som lages i denne prosessen sprer seg utover i Sola før den slipper ut i verdensrommet som stråling.

Temperaturen på overflaten til Sola er 5500 grader.

Solflekker og utbrudd

Foto av solflekker.
Nærbilde av en gruppe solflekker på Solas overflate. Den hvite streken i nedre venstre hjørne viser Jordas diameter.
Av .
Lisens: CC BY 3.0
Foto av Solas atmosfære.
Bildet viser hva som foregår i Solas atmosfære. Fra solflekkene kan lange tråder av varm gass strekke seg opp fra Solas overflate og føre til store utbrudd. Man ser et utbrudd i øvre høyre hjørne.
Foto av Solas atmosfære.
Av .

Sola endrer seg hele tiden. Solflekker dukker opp og forsvinner daglig på overflaten av Sola. Solflekker er områder som ser mørke ut fordi de er kaldere enn resten av overflaten. I disse områdene er Solas magnetfelt ekstra sterkt.

Fra solflekkene kan lange tråder av varm gass strekke seg opp fra Solas overflate og føre til store utbrudd. Da kan gass bli kastet utover i solsystemet og treffe Jorda. Når det er store utbrudd, blir det sterkt nordlys på Jorda noen dager senere.

Det strømmer hele tiden en tynn gass ut fra Solas atmosfære. Denne strømmen kalles solvind, og den «blåser» gjennom hele solsystemet og videre utover i verdensrommet.

Solas innvirkning på Jorda

Sola har blant annet innvirkning på:

  • døgnrytmen til mennesker og dyr
  • årstidene
  • vær og klima på Jorda

Klimaforskere tror ikke at endringer i Solas aktivitet kan forklare den globale oppvarmingen på Jorda.

Solas utvikling

Sola er 4,5 milliarder år gammel. Sola har brukt opp nesten halvparten av energien sin. Om ca. 5 milliarder år vil Sola blåse seg opp og bli en rød superkjempe. Da blir den så stor at den svelger de to innerste planetene i solsystemet: Merkur og Venus. På Jorda vil det bli for varmt til å leve.

Til slutt vil Sola kaste av seg de ytterste lagene av gass. Denne gassen blir til en planetarisk tåke. En planetarisk tåke er en sky av glødende gass og støv.

Det som er igjen av Sola etterpå, vil skrumpe sammen til en hvit dvergstjerne. Etter mange milliarder år vil den hvite dvergstjernen slutte å lyse.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo