Faktaboks

atomkraft

kjernekraft

kjerneenergi

Foto av atomkraftverk ved Temelin i Tsjekkia.

I et atomkraftverk brukes atomkraft til å lage elektrisitet.

Foto av atomkraftverk ved Temelin i Tsjekkia.
Av /NTB Scanpix.

Atomkraft er elektrisitet som blir laget fra atomenergi. Atomenergi oppstår når atomkjerner deler seg eller fusjonerer sammen. Da frigjøres enorme mengder energi. Dette blir til varmeenergi som brukes i atomkraftverk. Siden det er kjernen i atomet som deler seg, blir atomenergi også kalt for kjerneenergi.

De første atomkraftverkene i verden ble bygget på 1950-tallet. Mange land får en stor del av strømmen sin fra atomkraft. Det fins ikke atomkraftverk i Norge.

Atomkraftverk

I et atomkraftverk brukes atomenergi til å lage elektrisitet. Atomkraft lages i atomreaktorer. I et atomkraftverk kan det være én eller flere reaktorer. Atomreaktor er en innretning hvor en kjernefysisk reaksjon foregår under kontrollerte forhold.

De fleste atomreaktorene som fins i dag, bruker grunnstoffet uran. Uranatomkjernene deles opp til lettere atomkjerner. Dette kalles fisjon. Fisjon produserer veldig mye varme.

Varmen fra reaktorene får vann til å fordampe. Vanndampen driver en dampturbin. En turbin er en maskin der vann, damp eller gass får noe til å gå rundt. Den roterende turbinen får en generator til å lage elektrisitet.

Bruk

En stor ubåt sjøsettes. Dette er Nautilus, verdens først atomubåt.
Nautilus - verdens første undervannsbåt drevet med atomkraft.
Foto av Nautilus.
Av .
Lisens: fri

Den viktigste bruken av atomenergi er å lage strøm. Det er over 400 atomreaktorer i verden som lager strøm.

Atomkraft kan brukes til å drive skip framover. Dette brukes mest på militære skip, som ubåter og hangarskip. Skip som drives av atomkraft kan være til sjøs i mye lenger tid enn andre skip.

Romfartøy som skal reise langt bort fra Sola kan ikke bruke solenergi. De bruker derfor atomkraft fra radioaktive batterier.

Atomkraft og miljø

Atomkraftverk forurenser veldig lite og påvirker ikke klimaet. Likevel er mange skeptiske til atomkraft. Det skyldes at når atomkjernen deler seg, lages det nye grunnstoffer, og mange av disse er svært radioaktive. Disse stoffene kan være farlige i tusenvis av år. De må derfor lagres på et trygt sted. Kraftverkene slipper også ut varmt vann som kan påvirket livet i elver, innsjøer eller havet i nærheten.

Det har skjedd flere ulykker der atomkraftverk har sluppet ut radioaktive stoffer. Den mest kjente ulykken skjedde i Tsjernobyl i Sovjetunionen (nå i Ukraina) i 1986. Da var det en eksplosjon og en stor brann i en atomreaktor. Radioaktive stoffer ble spredt med vinden over store områder og kom også til Norge.

Atomkraft og atomvåpen

I atomvåpen blir det også produsert energi ved at atomkjerner deler seg. Men i atomvåpen skjer dette mye fortere og mer voldsomt enn i et atomkraftverk, slik at det blir en enorm eksplosjon.

En atomreaktor kan ikke eksplodere på samme måte som en atombombe.

Atomkraft i Norge

Norge har hatt fire atomreaktorer som har vært brukt til til forskning. Alle er nå stengt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad