Isotoper
Det finnes tre isotoper av hydrogen: protium, deuterium og tritium. Hydrogenkjernen kan bestå av ett proton (protium), ett proton og ett nøytron (deuterium), eller ett proton og to nøytroner (tritium).
Isotoper
Av .

Isotop er en variant, eller en type, av et grunnstoff. Forskjellen mellom isotopene er at de har litt forskjellig vekt.

Et grunnstoff består av atomer som alle har det samme antall protoner i kjernen. Atomene i et grunnstoff kan ha ulikt antall nøytroner. Når antall nøytroner er forskjellig, blir vekten til atomene litt forskjellig. Så lenge de har samme antall protoner, er det fortsatt det samme grunnstoffet.

Eksempel

Hydrogen er et grunnstoff som består av hydrogenatomer, som alle har ett proton i kjernen. Noen av atomene har i tillegg ett, to eller tre nøytroner i kjernen. Disse kalles for isotoper av hydrogen.

Egenskaper

Alle isotoper av samme grunnstoff har som regel like kjemiske egenskaper. Men fordi de har forskjellig masse, er de fysiske egenskapene forskjellige.

Eksempel: Vann som består av tyngre isotoper av hydrogen har andre egenskaper enn vanlig vann. Slikt vann kalles for tungtvann.

En isotop kan være stabil eller ustabil. En ustabil isotop er radioaktiv. Den faller fra hverandre og danner nye grunnstoff.

Oppdagelse

Svart/hvitt bilde av en mann som står konsentrert foran en stor, innviklet maskin med mange ulike deler.
Francis Aston var en britisk kjemiker og fysiker. Han ble tildelt Nobelprisen i kjemi i 1922 for å ha oppdaget isotoper.
Foto av Francis Aston.
Av .

Mellom 1910 og 1919 var det mange som forsket på radioaktivitet. De skjønte at noen atomer var mer ustabile enn andre, men det var vanskelig å forstå hvorfor. I 1919 fant Francis Aston opp en måte å veie atomer på. Da skjønte forskerne at atomer av samme grunnstoff kunne ha forskjellig masse, og at det var en sammenheng mellom massen og hvor stabile de var.

Radioaktiv stråling

Ustabile isotoper kan bli stabile ved å kvitte seg med energi. Når dette skjer, sender isotopen ut stråling. Denne strålingen kalles ofte radioaktiv stråling.

Eksempler på bruk

Isotoper av grunnstoffene thorium eller uran brukes som energikilde i atomkraftverk.

Isotoper av karbon blir brukt til å finne ut hvor gammelt noe er. Dette kalles karbon-datering. Det er mulig å finne alderen på ting som er så gamle som 50 000 år på denne måten.

I medisin kan isotoper brukes til å finne svulster med kreft i kroppen. Noen isotoper brukes også til å ødelegge svulstene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet