Foto
Kyst med skjær.
Foto fra Grimstad i Agder
Av /Shutterstock.

En kyst er grensa mellom land og hav.

De fleste land i verden grenser til hav og har derfor en kyst. De landene som har egen kyst, har store fordeler sammenlignet med landene uten. Langs kysten kan de ha egne havner for båter. Det gjør det lettere å reise og drive handel med andre land.

Nærhet til havet gir landene også mulighet til å drive med fiskeri og oppdrett av fisk og andre dyr i havet.

Ulike typer kyst

bratte klipper med gress på toppen, sjø nedenfor
Klipper av sandstein langs kysten av Prince Edward Island, Canada.
Foto av Canadas kyst
Av /Shutterstock.

Naturen langs kysten kan være svært ulik. Områder som ligger lavt med dyrkbar mark ut mot havet, har ofte en åpen kyst. Her kan det dannes lange, flate sandstrender som grenser mot havet.

I områder med høye fjell og knauser kan terrenget ende i bratte klipper og loddrette fjellvegger som stuper rett ned i havet.

Skjærgård

flate berg som går ut i sjøen

Flate svaberg i skjærgård ved Fredrikstad

Foto
Av /Shutterstock.

Kysten i Norge består for det meste av det som kalles skjærgård. En skjærgård er en samling av øyer, holmer og skjær som ligger mellom fastlandet og åpent hav. Et skjær er en liten øy som så vidt stikker opp over vannflaten. En holme er større enn et skjær, men har som regel lite dyrkbar jord eller hus.

Skjærgården er med på å skjerme fastlandet for uvær, kraftig vind og høye bølger som kommer inn fra havet.

Andre land som har skjærgård langs kysten er Sverige, Finland, Skottland, Kroatia, Canada, Alaska (USA) og Chile.

Den norske kysten

Langs kysten av Norge går det en havstrøm som kalles Den norske kyststrømmen. Her er vannet mindre salt enn lenger ute i Atlanterhavet, fordi mange elver med ferskvann renner ut og blander seg med saltvannet i havet. Om vinteren er kyststrømmen litt kaldere enn havet utenfor, men om sommeren er den varmere.

Kyststrømmen tar med seg næringsrikt vann, og gir gode levekår for fisk langs kysten og for ulike planter som lever på havbunnen. Tang og tare og ulike alger trives her. Korallrev og tareskog er viktige levesteder for fisk og sjødyr.

Norge har verdens nest lengste kystlinje, bare slått av Canada. Lengden langs fastlandet og ut og inn av alle fjorder er cirka 24 000 kilometer. Dette er omtrent halvparten av lengden rundt hele ekvator. Hvis lengden rundt alle øyer og skjær også blir tatt med, blir lengden totalt 102 937 kilometer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Karianne Lilleøren
Førstelektor i naturgeografi, Universitetet i Oslo