Seler er pattedyr som for det meste lever i havet. De har en rund kropp med et tykt lag fett under huden. De er gode svømmere.

Seler er rovdyr og spiser krill, krepsdyr, bløtdyr og fisk. De største artene kan også fange og spise pingviner.

Seler finnes i alle verdenshav langs kysten til land. Det lever også seler i havet langs isen i Arktis og Antarktis.

Den vanligste selen langs kysten av Norge er steinkobbe. Selen som det oftest jaktes på av mennesker er grønlandssel.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo