Tegning fra ca 1900
Tegning som viser fisking med line
Tegning fra ca 1900
Av .

Fiskeline er et redskap for å fange fisk. Det er et langt snøre hvor det med jevne mellomrom festes korte snører med en krok og en søkke i enden. På hver krok festes et agn, som er mat fiskene liker godt. Linene kan enten ligge på bunnen eller flyte i sjøen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Almås
Professor emeritus, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet