Teikning av torsk

Torsken har tre finnar på ryggen. Det er også to finnar på undersida. På haka har torsken skjeggtråd.

Teikning av torsk
Av .
Lisens: Avgrensa gjenbruk

Torsk er ein vanleg fisk i Noreg. Arten lever i havet og i dei fleste norske fjordar.

Torsk er mykje brukt som mat. Torsk har vore viktig for folk i Noreg i mange hundre år. Frå Noreg blir det seld torsk til heile verda.

Beskriving

En smilende kvinne som holder en stor torsk i hendene. Hun står ute, foran et vann.
Havtorsk kan bli store, opp til 55 kilo tunge.
Foto av havtorsk
Av .

Torsken har tre finnar på ryggen. Det er også to finnar på undersida. På haka har torsken noko som ser ut som skjegg, det heiter skjeggtråd. I skjeggtråden er det nervar. På grunn av dette kan torsken føle og smake med skjegget.

På sida og ryggen kan torsken ha ulike fargar. Han kan vere grå, brun, grøn og raudbrun. Skinnet har mørke flekkar og mønster. Undersida av torsken er lys.

Det er to grupper av torsk: kysttorsk og havtorsk.

Kysttorsken lever ved kysten og i fjordar og er mykje på same stad. Ofte lever kysttorsken i den same fjorden heile livet.

Havtorsk kan svømme over store havområde. Denne torsken svømmer mellom kysten og område som ligg langt borte. Havtorsken blir også kalla skrei. Havtorsk kan bli 180 cm lang og 55 kg tung.

Levevis

Torsken lever nord i Atlanterhavet. Det lever torsk frå Spania i sør til Svalbard i nord, og over til Canada og USA i vest.

Ung torsk et mest av dyr som lever på botnen av havet. Større torskar et mykje fisk. Sild og lodde er mest vanleg, men dei kan også ete torsk som er mindre enn seg.

Torsk lever eigentleg i saltvatn. Likevel toler torsk å leve i vatn med lite salt. Langt nord er det oppdaga torsk som har overlevd lang tid i ferskvatn.

Formeiring

Når fisk skal formeire seg, kallast det å gyte. For torsk skjer dette vanlegvis i mars. Kysttorsken gyter gjerne inne i fjordar. Havtorsken kjem til kysten for å gyte. Store mengder skrei kjem til Lofoten, Vesterålen og Møre for å gyte kvart år.

Gytinga skjer 40–100 meter under vannflata. Ein stor torsk kan gyte cirka 4 millionar egg. Egga blir befrukta av hannen og flyt opp til overflata. Dei blir klekka etter to til fire veker.

Når ungane er klekka frå egget, driv rundt i vatnet om sommaren. Om hausten har dei blitt 8–10 cm lange. Då svømmer dei rundt i djupet og leiter etter mat.

Fiske

Heilt sidan vikingtida har torsk vore viktig for folk i Noreg. Dei laga tørrfisk ved å tørke torsken eller klippfisk ved både å salte og tørke han. På den måten kunne fisken halde seg lenger, og ein kunne frakte han ut i verda. Tørrfisk og klippfisk blei seld til folk i andre land.

Torsk frå Noreg blir fortsatt frakta ut i verda. Kvart år blir det fiska fleire hundre tusen tonn skrei. Fisken blir seld som fersk fisk eller som tørrfisk og klippfisk til kundar over heile verda.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Leif Asbjørn Vøllestad
Professor i biologi, Universitetet i Oslo