død laks på et samlebånd
Laks fra oppdrett på vei inn i fabrikk for å bli delt opp (foredlet).
Foto fra et fiskeoppdrettsanlegg i Trøndelag, 15. oktober 2018.
Av /NTB scanpix.

Oppdrett er å mate og stelle dyr fra de blir født, til de er klare til å få unger og kan selges eller slaktes.

Oppdrett brukes både om fisk, kjæledyr og husdyr.

Menneskene som tjener penger på oppdrett av dyr, kalles oppdrettere.

Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett er å mate og stelle fisk til den blir stor nok til å selges til fiskehandlere og butikker. Fiskene holdes i store bur som kalles merder.

I Norge har folk jobbet med fiskeoppdrett siden 1970-tallet. Den norske naturen passer godt til oppdrett av fisk. Kysten, dype fjorder, havstrømmer og passe temperatur i havet gir mange områder der det passer å drive med oppdrett. Over halvparten av all verdens laks blir produsert i Norge.

Laks, regnbueørret og sjørøye er de tre vanligste fiskeartene i norsk fiskeoppdrett. Hvert år tjener norsk fiskeoppdrett mer enn 80 milliarder kroner.

Asia står for 90 prosent av verdens fiskeoppdrett. Kina er det landet i verden som har mest oppdrett av fisk.

Oppdrett av husdyr og kjæledyr

gris som ligger på siden med små grisunger som drikker melk
Grisepurke gir melk til sine fire dager gamle unger.
/Samfoto.

Det finnes oppdrett av ulike typer husdyr. Oppdretterens oppgave er å passe på at dyrene er friske, har det bra og trives. Oppdretteren er ansvarlig for å behandle alle dyrene med respekt.

En hundeoppdretter driver med oppdrett av hunder. Det betyr at oppdretteren sørger for å pare hunder, slik at det blir født valper. Oppdretteren sørger for at valpene får mat og stell. Når valpene er rundt åtte uker, selges de videre til nye eiere, slik at oppdretteren tjener penger.

En griseoppdretter driver med oppdrett av griser. Oppdretteren sørger for å pare griser, slik at det blir født grisunger. Oppdretteren mater og steller grisungene til de blir voksne. Når grisene veier rundt 100 kilo, blir grisene slaktet. Oppdretteren tjener penger på å selge levende dyr eller kjøtt.

Noen driver også med oppdrett av dyr som katter, sauer, kyllinger, kalkuner, ender og storfe.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Almås
Professor emeritus, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet