Foto av ørret

Ørret ligner på laks, men er mindre og har flere flekker på sidene. Den har også en kraftigere kropp.

Foto av ørret
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ørret er en vanlig fisk i Norge. Det finnes ørret både i ferskvann og saltvann. Ørreter som lever ulike steder kan se svært forskjellige ut.

Ørret har lenge vært en viktig matfisk. I dag er sportsfiske etter ørret populært.

Beskriving

En mann som sitter på huk og holder en stor ørret i hendene.

Mange ferskvannsørret kan bli store, opp til 20 kg. Det blir kalt storørret og finnes for eksempel i innsjøen Mjøsa.

Foto av storørret

Ørret ligner på laks, men er mindre og har flere flekker på sidene. Den har også en kraftigere kropp.

Ørret som lever i havet får en sølvglinsende farge. Ørret som lever i rennende vann er ofte mørkere og har røde og svarte flekker på sidene. Dette gjør at ørreten blir vanskeligere å se i elver og bekker.

Ørret som lever i havet eller innsjøer blir større enn de som lever i elver og bekker. I bekkene blir ørretene aldri store. I noen innsjøer kan de bli ekstra store. Dette blir kalt storørret, og fiskene kan veie opp til 20 kg.

Selv om ørreter som lever ulike steder er svært forskjellige, er de samme art. Om en ørret fra en bekk blir flyttet til en innsjø, kan den spise mer og bli større.

Levevis

Ulike ørreter kan leve helt forskjellige liv. Noen lever i bekker og vann høyt oppe på fjellet, mens andre lever i havet.

Ørretene spiser ofte insekter som driver nedover elvene. I innsjøer spiser de ofte insektlarver og krepsdyr. Når ørretene blir større, begynner de å spise fisk. Storørret spiser mye fisk, og blir derfor større.

Ørret finnes i de fleste land i Europa og i de delene av Asia og Afrika som ligger nært Europa. Det finnes det også ørret flere steder i Afrika, Amerika og New Zealand.

Formering

Når fisk skal formere seg, kalles det å gyte. All ørret gyter i ferskvann. Ørret som lever i havet svømmer til en elv for å gyte. Noen gyter også i innsjøer.

Ørreten graver en grop på bunnen av elven eller innsjøen. I denne gropen legger hunnen eggene. Hannen befrukter eggene før hunnen dekker dem med grus. Slik blir eggene beskyttet.

Når eggene klekker, kommer det ut små yngel. Yngelen lever først under grusen. Etter en stund graver de seg opp. Da kalles de parr. Når ørretene blir cirka 10–20 cm, kalles de smolt. Da er de ofte to til fem år gamle og svømmer mot havet eller en innsjø.

Fiske

Allerede i vikingtiden satte folk ut ørret i fjellvann i Norge. Da kunne folk som bodde rundt elvene og vannene fiske og få mat.

I dag er det populært med sportsfiske etter ørret. Mange fisker i elver på Vestlandet og i Nord-Norge. Om vinteren er det vanlig å fiske etter ørret i Oslofjorden.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Leif Asbjørn Vøllestad
Professor i biologi, Universitetet i Oslo