Bærekraft er å lage og bruke det man trenger, på en måte som ikke ødelegger. Ordet brukes ofte om når mennesker bruker av naturen på en måte som ikke ødelegger for livet på Jorda i fremtiden.

Ordet bærekraft ble først brukt om ting man hadde bygget. Gulvet i et hus var bærekraftig når man kunne gå på det, uten at man falt gjennom og ned i etasjen under.

Les mer i Lille norske leksikon

  • bærekraftsmål
  • bærekraftig mat

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge