Foto av makrell.

På oversiden har makrell mønster i grønt og blått, med mørke striper. På undersiden er de lyse.

Foto av makrell.
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Makrell er en vanlig fisk i Norge. Den svømmer i stim i havet og er mye brukt som mat.

Beskrivelse

mange makrell sammen under vann

Makrell lever i stim. Da er det mye fisk som svømmer sammen som en flokk. Stimene kan være små eller store.

På oversiden har makrell mønster i grønt og blått med mørke striper. På undersiden er de lyse. Det er ikke mønster på undersiden.

Makrell blir sjelden lenger enn 50 cm. De kan veie opp til 3,5 kilo, men vanligvis er de mindre.

Makrell har to ryggfinner. I tillegg har de flere små finner bak mot halefinnen. De små finnene er både på oversiden og undersiden.

Levevis

Makrell kan svømme både raskt og langt. De lever i stim. Det er når mye fisk svømmer sammen som en flokk. Stimene kan være små eller store.

Makrell spiser dyreplankton og fiskeyngel. Dyreplankton er små dyr som driver rundt i vannet. Fiskeyngel er små, nyklekkede fiskeunger.

Makrellen er også viktig mat for andre fisker. Haier, spekkhoggere og makrellstørje er større fisker som spiser makrell.

Makrell lever i Middelhavet og i de nordlige delene av Atlanterhavet. Det er mye makrell i Norge fra april til oktober. Om sommeren finnes makrell både langs kysten og i fjordene. Små makrell blir ofte værende i fjordene i Sør-Norge om vinteren. De store makrellene svømmer bort fra kysten om høsten. De svømmer til dypere hav.

Makrell lever helst i varmt vann. Siden havet har blitt varmere de senere årene, er det nå vanlig med makrell lenger mot nord.

Formering

Mange makrell i et garn på en fiskebåt. To fiskere står og håndterer garnet.
Makrell blir oftest fanget av fiskebåter med store garn.
Foto av makrell i garn.
Av .

Når makrell er to til tre år gamle, er de klare til å formere seg. Dette kalles å gyte. Makrell langs kysten av Norge svømmer ulike steder for å gyte. Noen gyter i Nordsjøen, mens andre gyter vest for Irland. Noen svømmer helt til Spania og Portugal for å gyte.

Makrellen legger egg som flyter rundt i havet. Når eggene klekker, kommer det ut små yngel som er ca 5 mm lange. Yngelen vokser raskt. Når de blir ca. 20 cm lange, kalles de pir.

Fiske og mat

En boks med makrell i tomat.
Makrell i tomat er et vanlig pålegg i Norge.
Foto av makrell i tomat.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

I Norge blir det fisket mye makrell. I en periode ble det fisket mer enn det burde og bestanden ble veldig lav. Det internasjonale havforskningsrådet gir råd om hvor mye det er anbefalt å fiske hvert år. I 2020 kunne man fiske 900 000 tonn makrell.

Makrell blir oftest fanget av fiskebåter med store garn. Det er også vanlig med sportsfiske. Dette er best om sommeren.

Det er vanlig å bruke makrell som mat. Fisken inneholder mye vitamin D og vitamin B12. Makrell kan for eksempel grilles, dampes eller stekes. Makrell i tomat er et vanlig pålegg.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Leif Asbjørn Vøllestad
Professor i biologi, Universitetet i Oslo