Et cruiseskip ligger på vannet. Nærmest kamera er et tettsted med et hotell og noen andre bygninger. Høye fjell ligger rundt fjorden, og på fjellet midt-i-mot tettstedet er en vei med mange svinger opp til noen hus i fjellsiden.
Mange fjorder i Norge er lange og dype, og er populære å reise til med cruiseskip.
Foto fra Geiranger
Av /Shutterstock.

En fjord er en lang smal del av havet som skjærer seg innover i landet fra kysten. Fjorder har som oftest bratte fjell på hver side.

Verdens lengste fjord er Scoresbysund / Ittoqqortoormiit på Grønland. Den nest lengste er Sognefjorden i Norge.

I Norge er det også vanlig å kalle lange, smale innsjøer for fjorder i noen deler av landet.

Forming av fjorder

I løpet av Jordas historie har det vært mange perioder med istid og kulde. De siste 2,7 millioner år har det vært minst 40 istider over Norge. Også under den siste istiden var Norge dekket av isbreer.

Is beveger seg hele tiden fra høye områder til lavere områder ved hjelp av tyngdekraften. Steiner, grus og sand som var frosset fast under isen skrapte ned i underlaget. På denne måten ble det over lang, lang tid skrapt ut dype, U-formede daler.

Noen av disse dalene ble oversvømt av sjøen da isen smeltet helt bort etter den siste istiden for cirka 10 000 år siden. De U-formede dalene som er fylt med sjøvann kaller vi i dag for fjorder.

Fjordens munning

fjell rundt fjord

Scoresbysund / Ittoqqortoormiit er verdens lengste og dypeste fjord. Den ligger på østsiden av Grønland og er 350 kilometer lang.

Foto av fjord
Av /Shutterstock.

Fjordens åpning ut mot havet kalles fjordens munning. Her er ofte havbunnen grunnere enn resten av fjorden. Munningen ligger som en terskel mellom fjorden og havet utenfor. Den hindrer store utskiftninger av vannet fra dypet i fjorden.

Der kysten svinger innover land uten at det har en munning, kalles det en havbukt. Havbukta er som regel bredere enn den er lang, og vannet er grunnere enn det er i fjordene.

Vannet i fjorden

Store mengder med ferskvann renner ut i fjordene fra elver og fosser. Der blander det seg med saltvannet i fjorden. Denne blandingen av ferskvann og saltvann kalles brakkvann. Brakkvannet er mindre salt enn sjøvannet, og blir ofte værende i de øverste fem til ti meterne i vannet.

Mest brakkvann finnes det innerst i fjorden. Dette området kalles fjordbunnen.

Livet i fjorden

Vannet dypt nede i fjordene har lite oksygen og næringsstoffer. Dermed er det ikke så mange planter og dyr som lever der.

I noen norske fjorder er det funnet korallrev på store dyp. Korallrevene er gode leveområder for fisk og andre sjødyr. Her finner de både mat og beskyttelse.

Dype fjorder

Fjordene er dypest rundt midten. Dybden varier fra fjord til fjord. De fleste norske fjorder har en dybde på mellom 300 og 500 meter.

Den dypeste fjorden er Sognefjorden, som på det dypeste er 1308 meter, mens munningen bare er 150–200 meter dyp. Sognefjorden er omtrent 200 kilometer lang.

Sognefjorden er den nest lengste og nest dypeste fjorden i verden.

Vakre fjorder

Mange av de norske fjordene er kjent for sin vakre natur, og mange turister kommer til Norge for å oppleve fjordene.

I 2005 ble Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Vestnorsk fjordlandskap satt på UNESCOs verdensarvliste.

Det er ikke så mange land i verden som har fjorder. De landene som har fjorder, har ofte lik natur og likt klima som i Norge:

Likt for alle disse landene er at fjordene finnes der landet har vært dekket av is flere ganger gjennom Jordas historie.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Karianne Lilleøren
Førstelektor i naturgeografi, Universitetet i Oslo