Foto av fem gardister på rekke. Alle har svart uniform og svart hatt med svart dusk. Fire av dem holder hver sin trompet, den femte holder en trombone.

Soldater har på seg uniform når de er på jobb. Soldatene i Hans Majestet Kongens Garde er lette å kjenne igjen i sine svarte uniformer, og hatt med stor dusk.

Soldater i Hans Majestet Kongens Garde
Av /Forsvaret.

En soldat er en person som er i militæret, og bruker våpen for å forsvare et land.

Soldat brukes ofte om en som er menig. Det er det laveste nivået for en som er i militæret. På nivåene over finner vi offfiserer. Offiserer er ledere for de menige.

Alle som har militære oppgaver i Forsvaret, også offiserer, er soldater. Alle som er i førstegangstjeneste i Norge, starter som menig. I Forsvaret jobber det også folk som ikke har militære oppgaver, de kalles sivile. Det er også en gruppe militære i Forsvaret som kalles spesialister. De er fast ansatte, men ikke offiserer.

Soldat er også et yrke. Da søker man på, og får jobb, i en militær organisasjon. I land hvor det ikke er verneplikt, er alle soldatene yrkessoldater.

Leiesoldater er personer som tar jobber for andre enn militæret i sitt eget land.

Geriljasoldat brukes om en person som er medlem i en gerilja. Geriljaer er ikke en del av forsvaret i et land.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Leraand