En jødisk gutt leser sammen med en voksen. Begge har kipa på hodet og et hvitt skjerf over skuldrene.

En ung jødisk gutt leser fra Tora-rullene. Når en jødisk gutt blir 13 år og én dag, blir han kalt bar mitzva. Da er han et fullverdig medlem av det jødiske fellesskapet, og får blant annet lov til å lese fra Toraen. I noen menigheter får jenter også feire bar mitzva.

Foto av Tora-lesing.
Av /Flickr.
Lisens: CC BY 2.0
Maleri av Moses med steintavlene.
Moses er en viktig person i jødedommen. Han fikk De 10 bud fra Gud skrevet på to steintavler.
Maleri av Moses med steintavlene.
Av /Gemäldegalerie Berlin.

Jødedom er en religion og kultur som oppsto i Midtøsten for litt over tre tusen år siden. Men den har forandret seg ganske mye siden den gangen.

De som tilhører jødedommen kalles jøder. I dag er det mange forskjellige måter å være jøde på. Noen vil leve mest mulig slik som forfedrene deres gjorde. Andre holder bare de gamle levereglene de synes er viktige i dag. Mange er ikke opptatt av religion, men liker jødisk mat, musikk og kultur.

Det finnes omtrent 15 millioner jøder i verden. I Norge bor det omtrent 1500 mennesker som regner seg som jøder.

Læren

  • Det finne bare én Gud
  • Gud har skapt verden og hele universet
  • Gud kan både kan straffe og belønne menneskene
  • Jødene er etterkommere etter Abraham og hans kone Sara
  • Gud har laget en avtale, en pakt, med jødene en gang for lenge siden

Pakten

Avtalen med Gud er gjensidig. Begge parter har lovet noe. Jødene skal være et hellig folk som må leve på en bestemt måte. Til gjengjeld skal Gud beskytte dem. Mange jøder mener at denne avtalen er gyldig i dag også.

Pakten betyr ikke at jøder tror de er mer verdifulle enn andre mennesker, de skal bare leve litt annerledes.

Tanakh

Den jødiske bibelen kalles Tanakh. Tekstene er de samme som i Det gamle testamentet i kristendommen. Jødene regner fortellingene der som sin egen historie.

Den første delen av Tanakh kalles Toraen, som betyr læren. Mange tror at det var Moses som skrev den. Den meste kjente teksten er De ti bud.

Det står også om pakten, hvilke helligdager jøder skal feire, hva de kan spise og mye mer. Mye handler også om hvordan man skal være mot andre mennesker. Alt dette er en del av avtalen.

Talmud

Jødene har også en annen viktig tekstsamling. Den er skrevet av mange lærde rabbinere og kalles Talmud. Talmud forklarer alle lovene og levereglene i Toraen. Her finner jøder svar på hva man bør gjøre eller ikke gjøre. Men de kan også spørre en rabbiner.

Synagogen

Foto av synagoger.
Synagogene i Oslo og Trondheim.
Foto av synagoger.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Stedet jøder møtes for å be og studere kalles for synagoge. Den er alltid vendt mot Jerusalem, der jødenes tempel lå.

Man skal dekke hodet sitt i synagogen. Menn bruker oftest en liten hatt, kalt kipa. Kvinner bruker mest hatt eller sjal. Men i dag bruker noen kvinner heller kipa.

Sabbaten

Jødedommen har mange helligdager. Den aller viktigste er sabbaten. Den varer fra fredag ettermiddag til lørdag kveld. Sabbaten blir feiret både hjemme og i synagogen. På sabbaten er det ikke lov å arbeide.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker