Opprør er når noen bruker våpen og vold for å vise at de er imot reglene som gjelder der de er, eller mot de som bestemmer reglene. Et opprør er oftest voldelig, gjennomført av en gruppe, og rettet mot en stat.

Et eksempel er hvis fanger i fengsel gjør opprør mot lederne, og de som jobber i fengselet.

I følge lovene i Norge er opprør ulovlig. Man kan få mange år i fengsel som straff hvis man er med på et opprør.

Opprør brukes av og til om ikke-voldelige protester fra grupper som er misfornøyd med noe, for eksempel hvis veldig mange bruker samme hashtag i sosiale medier.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Leraand