En triumfbue med en stor buet åpning i midten. Bygget er pyntet med søyler, figurer og tekst. Foto
Denne triumfbuen ble bygget til ære for keiser Titus i Roma rundt år 71.
/Shutterstock.

Romerriket var et mektig rike som vokste ut fra bystaten Roma fra omkring år 500 fvt. Riket fantes i mer enn 1000 år. Store deler av Europa og områdene rundt Middelhavet var deler av Romerriket.

På det meste bodde det mellom 60 og 80 millioner mennesker i Romerriket. De som bodde i Romerriket ble kalt romere.

Imperium

Romerne vant mange kriger. De gjorde avtaler med herskere i områdene de kriget mot. Derfor fikk de makt over flere og flere folk og land. Romerriket var et kjempestort område med ulike folk og kulturer. Et slikt kjempestort rike kalles imperium.

Romerriket var på sitt største rundt år 125 evt. Da strakk det seg fra det som i dag er England og Spania i vest, til Tyrkia og Egypt i øst.

Romerriket ble delt opp rundt år 400 evt. Den vestlige delen ble oppløst, men den østlige ble til et nytt rike som het Bysants.

Samfunn

Romerne hadde ingeniører og arkitekter som fant opp nye og avanserte måter å bygge på. De ble spesialister i å bygge store bygg med søyler, buer og hvelv.

Romerne var også flinke til å bygge veier. Noen av veiene deres var fortsatt i bruk 1000 år etter at de ble laget. De bygde også veier for vann, kalt akvedukter. Akveduktene var romernes måte å få vann fra innsjøer i fjellene ned til byene de bodde i.

Byer

Foto av restene av en lang steinmur i et kupert landskao. En person med ryggsekk går langs muren.
Nord i England ligger restene etter Hadrians mur, som ble bygget i årene 122–128. Den var mer enn 100 kilometer lang og skulle brukes til å markere og forsvare grensen for Romerriket. Langs det som var Hadrians mur går det nå en populær tursti tvers over Storbritannia.
Fotografi
Av /Shutterstock.

Byer var viktige i Romerriket. De var som oftest bygget rundt et torg med et rådhus.

Hver by hadde også:

  • templer til gudene
  • badeanlegg
  • store offentlige bygninger
  • villaer og boliger

I mange byer var det også arenaer for idrett, drama og underholdning. Mange steder fantes det et amfiteater. Colosseum i Roma er rester av det største amfiteateret i Romerriket.

Det finnes fortsatt bygninger fra romertiden. Særlig i Italia, men også i andre land som hørte til Romerriket.

Språk

Latin var språket til romerne. Det spredte seg sammen med at Romerriket vokste. Gjennom hele middelalderen og lenge etter, var latin det viktigste skriftspråket i Europa.

Krig og urettferdighet

Romerne var brutale krigere, og gjorde mye for å erobre nytt land. Da stjal de som regel også masse verdifullt med seg fra de områdene de tok makten i.

Det var stor forskjell på folk. Noen få hadde penger og makt, og de hadde slaver. De fleste menn var det som kalles frie borgere, i byene eller på landsbygda. Kvinner ble ikke regnet som borgere, det var mennene som bestemte over dem.

Religion

Romerne trodde på mange guder, og mange av dem hadde de overtatt fra grekerne. I løpet av romertiden spredte kristendommen seg i hele Romerriket. Etter at keiser Konstantin ble omvendt til kristendommen i år 312, ble mange andre også kristne. Kristendommen ble til slutt den offisielle religionen i Romerriket.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Wikene Iddeng
Førsteamanuensis II i antikkens historie, Universitetet i Sørøst-Norge