I amfiteateret i Verona kan man tydelig se trinnene hvor publikum kan sitte og se ned på scenen. Teateret er bygget i romertiden, og er fortsatt i bruk.

Amfiteater er et teater hvor publikum sitter i trinn opp fra scenen og ser ned på det som skjer der. Trinnene ser nesten ut som trappetrinn. Det kan være trinn rundt hele scenen eller bare på én av sidene.

Et kjent eksempel på et amfiteater er Colosseum i Roma. Det er bygget som en oval, og hadde sitteplasser rundt hele scenen. I antikken ble amfiteatrene brukt til kamper mellom mennesker, mellom ville dyr, og mellom dyr og mennesker.

Ordet kommer fra det greske ordet amfitheatron. Amfi betyr rundt og omkranse. Theatron betyr noe å se på.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Wikene Iddeng
Førsteamanuensis II i antikkens historie, Universitetet i Sørøst-Norge