Marmorbyste av en mann med bart, skjegg, krøllet hår og et slags hårbånd. Foto

Homer er den mest kjente dikteren fra antikken. Han levde i antikkens Hellas fra omtrent 750 til 700 fvt. Denne bysten er laget en gang mellom år 0 og år 200 evt. i det som da var Romerriket. Den er i marmor og finnes på British Museum i Storbritannia.

Foto av marmorbyste
Av /Getty Images.

Antikken er en lang periode av Europas historie. Det er vanlig å dele antikken i gresk antikk og romersk antikk. Perioden startet i Hellas cirka 1000 år fvt. Den varte i omtrent 1500 år, fram til Romerriket gikk i oppløsning rundt år 400 evt.

Antikken er både en periode i historien og en felles kultur i områdene rundt Middelhavet på denne tiden.

Gresk og romersk antikk

De samfunnene som hadde mest makt i antikken lå først og fremst i det som i dag er Hellas og Italia. Perioden starter med den greske antikken, hvor grekere grunnla byer på østsiden av Middelhavet fra rundt 900 år fvt.

Romerriket begynte med byen Roma, som erobret andre byer i Italia og etter hvert også de greske områdene i øst. De ble kjent med den greske kulturen, utviklet den videre, og tok den med seg vestover i Europa.

Samfunn

Samfunnet, eller kulturen, i denne perioden kalles noen ganger gresk-romersk kultur. Samfunnet startet med mange små bystater som utviklet seg til store riker. Først under Aleksander den store, og mot slutten av perioden under de romerske keiserne.

De fleste menneskene drev med jordbruk, men i byene ble blant annet handel, kunst og litteratur utviklet.

Språk

I hele antikken var gresk det viktigste språket i det østlige Middelhavet, mens romernes språk, latin, ble felles for de vestlige områdene.

Religion

Grekerne og romerne trodde ikke bare på én gud. De hadde mange guder som ble feiret med store felles fester.

Kunst

Tekster, kunstverk og bygninger fra antikken finnes fortsatt.

I antikken utviklet blant annet disse typene kultur seg mye:

  • filosofi
  • arkitektur
  • teater
  • litteratur
  • bildekunst og skulptur

Mye av utviklingen av kultur og vitenskap helt fram til nåtiden er bygd på det som ble skapt i antikken.

Den greske dikteren Homer er en av dem som skrev tekster tidlig i antikken. Han skrev blant annet Iliaden og Odysseen, som fortsatt er en viktig del av litteraturhistorien.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Wikene Iddeng
Førsteamanuensis II i antikkens historie, Universitetet i Sørøst-Norge