Faktaboks

Også kjent som

bygningskunst, byggekunst

Foto
Eksempel på arkitektur for bolig. Hus på Svalbard.
Foto
Av /NTB.

Arkitektur er en form for kunst og et fag som handler om flere ting. Både det å tegne og planlegge et byggverk, og det ferdige byggverket, kalles arkitektur.

Arkitektur er for eksempel:

  • store bygninger
  • bolighus
  • broer
  • parker
  • hvordan bygninger ser ut på innsiden

Arkitekt

Illustrasjon

Arkitekter bruker veldig ofte dataprogrammer til å tegne og planlegge hvordan ting skal se ut inni og utenpå bygget. Her har en interiørarkitekt tegnet hva som skal være i et stort rom med trapp opp til neste etasje.

Digital tegning
Av .

En person som jobber med arkitektur kalles arkitekt.

Arkitekten må finne ut hva slags arkitektur som passer best til det man skal bygge. Hen må ta hensyn til hva byggverket skal brukes til, og hva som er mest praktisk. I tillegg må hen vite hva slags område, landskap og andre bygninger som finnes der man skal bygge. Arkitekten må også vite hvor mye penger bygget kan koste.

Det finnes også lover og regler for bygninger. Disse må arkitekten kunne, så hen ikke tegner og planlegger noe som ikke er lov å bygge.

Når arkitekten har tegnet og planlagt et byggverk, er det noen andre som bygger det. Da samarbeider arkitekten med de som har bestilt byggverket og folk med andre yrker. Det er for eksempel ingeniører, byggmestere, entreprenører og håndverkere.

Hvis man for eksempel skal bygge en ny skole, er det arkitekten som planlegger hvordan bygningene skal se ut og hvordan uteområdet skal være. Hvis det er en barneskole er det kommunen som bestiller bygget. Arkitekten gir sine planer og tegninger til en byggmester. Byggmesteren er som oftest et firma med mange håndverkere. Det er de som bygger det arkitekten har tegnet.

Arkitekter som jobber med innsiden av bygninger og møbler, heter interiørarkitekter. Arkitekter som jobber med det som er ute, som parker og hager, heter landskapsarkitekter.

Stil

Nidarosdomen

Nidarosdomen i Trondheim er et eksempel på gotisk arkitektur.

Av /KF-arkiv.

Det finnes ulike stiler og perioder i arkitektur, akkurat som i andre former for kunst. Hvilken stil et byggverk er bygget i, kommer an på når det er tegnet og bygget. Stilen blir påvirket av arkitektens smak og interesser. Den eller de som har bestilt, og betaler for bygningen, påvirker også hva slags stil den får.

Viktige stiler og perioder i arkitektur er for eksempel:

Arkitektur for boliger

Arkitekter tegner også boliger. I Norge bor folk enten i hus eller leilighet. En leilighet er som oftest i en bygning med mange andre leiligheter, det kalles en blokk. Et hus som står for seg selv kalles enebolig. Hvis det er to familier som deler et hus, kalles det tomannsbolig. Hus som henger sammen med andre hus kalles rekkehus.

I dag bor det nesten dobbelt så mange mennesker i hus som i leilighet i Norge.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Per Rygh
Arkitekt