Foto av et flatt landskap dekket av gress, lav og mose. En flokk med reinsdyr beiter i forgrunnen. I bakgrunnen er det fjell.
Tundraen i Sibir. Fordi bakken er frosset hele året, vokser det bare lav og mose her. Reinsdyr trives i tundra fordi de spiser lav.

Tundra er en type natur hvor bakken er frosset hele året og der ingen trær kan vokse.

Tundra finnes i områdene som grenser mot Arktis og Antarktis. På tundraen er det kuldegrader nesten hele året. Tundra kalles også kald ørken.

Det finnes for eksempel tundra i Sibir i Russland, og på Finnmarksvidda.

Planter

På tundraen er jorda i bakken frosset hele året. Dette kalles permafrost. Det er bare det helt øverste laget av jorda som tiner en kort periode om sommeren. I områder med permafrost kalles denne øverste delen av bakken «det aktive laget». Noen steder kan tykkelsen på permafrosten være flere hundre meter ned i bakken.

På grunn av permafrosten er plantene tilpasset korte somre og lange perioder med kulde og mørke. Områder med tundra er veldig flate og består mest av myr, mose og lav. Det finnes også noen andre planter, som for eksempel blåbær, krekling og molter.

Dyr

to moskus i et flatt landskap med lite planter
Moskus på tundraen på Dovre i Norge. Disse stammer fra dyr som ble satt ut i 1947.
Foto av moskus
Av /Shutterstock.

Dyrene som lever på tundraen hele året må tåle kulde, mye snø og lite tilgang til mat. Det gjelder for eksempel lemen og hare. Disse er også byttedyr for fjellrev, ulv, snøugle og jaktfalk.

Rein og moskus er dyr som beiter på tundraen. De spiser mose, busker og lav som vokser der. Mange fugler hekker på tundraen når det er sommer, som for eksempel kanadagåsen.

Klima

På tundraen er det flere dager med minusgrader enn plussgrader i løpet av året. Det kan likevel være varmt om sommeren. Den varmeste måneden vil likevel ikke ha en gjennomsnittlig temperatur på mer enn ti plussgrader.

Om vinteren kan bakken være dekket av snø. Snøen smelter når det blir varmere på våren og sommeren. Om sommeren er det midnattssol dersom tundraen er nord eller sør for polarsirkelen. Sommeren med midnattssol varer i opptil fire måneder.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Karianne Lilleøren
Førstelektor i naturgeografi, Universitetet i Oslo