prikkete egg mellom noen steiner

Reiret til noen fugler er bare en liten grop i bakken. Dette er eggene til en sandlo. Det er en trekkfugl som hekker langs kysten av Norge.

Hekke er når fugler legger egg. Når fugler hekker bygger de reir, legger egg, ruger på eggene og fostrer opp ungene.

Området som fuglene hekker i kalles hekkeområde. Tiden når hekkingen foregår kalles hekkesesong.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Morten Helberg
Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold