Foto fra Svalbard

Geografien på Svalbard er interessant for forskere. Man kan se hvordan landformene har blitt til, blant annet bergarter fra alle hovedperioder av Jordas historie. Bildet viser Skansbukta, på vestsiden av Billefjorden, Spitsbergen.

Foto fra Svalbard
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Geografi er læren om hvordan overflaten på Jorda ser ut, og hvordan land, områder og steder ser ut. Geografi kan også handle om hvordan det er å leve på de ulike stedene.

Faget geografi består av samfunnsgeografi og naturgeografi.

Samfunnsgeografi handler om mennesker og samfunnet. Dette kan for eksempel være hvordan det er å dyrke jorda i et bestemt område, eller hvordan og hvorfor folk bor i et område.

Naturgeografi handler om hvordan overflaten på Jorda ser ut og om hvordan landskap og landformer er dannet.

Geologi er læren om Jordas oppbygning og historie.

Kart

Foto
Når man skal finne fram på et kart av papir er et kompass til god hjelp.
Kart og kompass
Av /Shutterstock.

Kart er viktig i geografi. Det finnes mange typer kart. Kart gir for eksempel oversikt over ulike land og verdensdeler. De kan vise Jordas overflate og hvor det er fjell, hav, innsjøer og øyer.

I tillegg kan kartene vise hvor grensene går mellom ulike land, og hvor byene ligger. Andre kart kan vise hvor mange mennesker som bor i forskjellige områder som byer, tettsteder og land, eller om endringer i folketallet over tid.

Jordas overflate

Jordas overflate varierer mye. Noen steder er det hav, noen steder er det ørken. Noen steder er det høye fjell, noen steder er det skog. Noen steder er jorda god å bruke til jordbruk. Variasjonene i jordoverflata påvirker hvilke dyr og planter som kan leve i et område.

Der mennesker bor

Hvor i verden mennesker lever henger sammen med geografi. Gjennom historien har mennesker valgt hvor de vil bo. Da har de valgt steder der jorda og klimaet har gjort det lett å skaffe mat. Flate områder med godt klima er for eksempel godt egnet til å dyrke mat.

Mange valgte å bo ved kysten eller ved innsjøer fordi det var lettere å fiske og jakte der. Havet, elver og innsjøer har også vært brukt til å flytte varer og drive med handel.

Etter den industrielle revolusjon har stadig flere valgt å bo i byer fordi det kan være lettere å finne arbeid der.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Karianne Lilleøren
Førstelektor i naturgeografi, Universitetet i Oslo