Foto av lemen
Et lemen på fjellet
Foto av lemen

Lemen er et lite pattedyr som lever høyt i fjellet i hele Norge. Den finnes også i fjellet i Sverige, Finland og Kolahalvøya (Russland).

Lemenet har en oransje og svart pels som er lett å kjenne igjen. Lemenet er viktig mat (byttedyr) for fjellrev, snøugle og fjellvåk.

Beskrivelse

poter med lange klør
På høsten vokser det frem lange klør hos lemenet. Dette trenger den for å kunne grave i snøen om vinteren. På våren faller klørne av og det vokser frem kortere klør om sommeren.
Foto av klørne til lemen
Av .

Lemenet er et ganske kraftig lite dyr og kan bli opp til 15 cm langt. Det veier litt over 100 gram.

Pelsen er tett og lang. Lemenet har små ører som er nesten skjult i pelsen. Snuten er butt.

Den lever sjelden mer enn et år.

Levevis

Foto av snøugler i rede
Unger av snøugle ligger i et rede med mange lemen rundt. Foreldrene har fanget lemenene som mat til ungene. Når det er lemenår kan snøuglene få mange unger fordi det er god tilgang på mat.
Av /Owl Research Institute.

Lemenet lever i høyt i fjellet hvor det ikke vokser trær, det vil si over tregrensen. Den spiser for det meste mose, starr og gress.

Om vinteren lager den ganger under snøen. Når våren kommer har den spist opp de plantene som var under snøen, så da drar den et annet sted hvor det er mer mat.

På steder med mye lemen, kan de nesten spise opp noen typer planter. Men bæsjen til lemenet gir god gjødsel, så nye planter kan vokse godt etterpå.

Formering

Verdenskart med utbredelse av lemen

Lemenet finnes i Norge, Sverige og Finnland. En annen type lemen finnes i Nord-Russland. Områdene er merket rødt og blått på kartet.

Verdenskart med utbredelse av lemen

Lemenet får unger flere ganger i året. De får vanligvis 3-5 unger hver gang. Ungene får melk fra moren i to uker og forlater moren når de er bare tre uker gamle. Fra de er fem uker kan de selv få barn. Dermed kan det bli veldig mange lemen på ganske kort tid.

Lemenår

Noen år blir det flere lemen enn normalt, dette kalles lemenår. Forskere vet ikke helt hvorfor dette skjer. Noen tror at god tilgang på mat gjør at lemenet også får unger om vinteren under snøen. Dermed blir det enda flere lemen som kan få unger på våren og sommeren.

Når det er lemenår, endrer lemenet oppførsel. Det blir aggressivt, og kan bite både mennesker og hunder som går forbi. Lemenet blir veldig stresset av å ha så mange andre lemen rundt seg. Det kan til og med bli så stresset at det dør.

Lemenår er viktig for at andre dyr skal kunne føde unger. Dette gjelder særlig for fjellrev og snøugle som spiser mye lemen.

Lemenet er regnet som en nøkkelart i norsk natur.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo