Gjennomsnitt er et tall som er den mest typiske verdien for noe. For eksempel kan man si at gjennomsnittet av alderen til folk som gifter seg i Norge, er 38 år gamle. Det er mange som er eldre enn 38 år, og mange som er yngre, men 38 er den mest typiske alderen. Man sier at dette er den gjennomsnittlige alderen.

Når man skal regne ut gjennomsnittet av en liste med tall, legger man først sammen alle tallene. Så deler man summen på antallet tall på lista.

I statistikk er gjennomsnittet en av de verdiene man regner ut når man skal analysere opplysninger.

Eksempel

I en vennegjeng på 6 personer vil de finne ut hva som er gjennomsnittshøyden deres. Først måler hver person høyden sin og setter tallet i en tabell:

Person Høyde
Emil 1,43
Ole 1,51
Lise 1,62
Emma 1,70
Omar 1,36
Katrine 1,65

SUM

9,27

Summen av alle høydene er altså 9,27 meter. Siden det er 6 personer, skal dette tallet deles på 6.

  • 9,27 : 6 = 1,545

Gjennomsnittshøyden for disse personene er altså 1,545 meter.

Les mer i Store norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet