rev med lite dyr med hale i munnen

Reven har fanget byttedyr for å spise dem.

Av /※.

Byttedyr er dyr som blir drept og spist av andre dyr. Ville byttedyr i Norge er blant annet mus, lemen, rein, hare og rype.

Dyrene som spiser byttedyr kalles rovdyr.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo