sauer på en åpen eng med gress. sjø i bakgrunnen
Beite kan være mange steder, så lenge det er nok gress og planter der. Dette er et beite ved kysten i Nordland.

Å beite er når dyr går rundt og spiser gress og andre planter. Plantene blir ikke plukket først, men blir spist der de vokser.

Et beite er området i naturen der dyrene går og spiser. Beitet kan være på en gård, i utmark som i skogen og på fjellet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Almås
Professor emeritus, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet