Faktaboks

Fremskrittspartiet

FrP (forkortelse)

Framstegspartiet (nynorsk)

Ovddádusbellodat (nordsamisk)

Foto av Listhaug som holder og snakker i en mikrofon. Bak henne er en vegg med Fremskrittspartiets logo.

Partileder Sylvi Listhaug holder tale på Fremskrittspartiets valgvake under kommunevalget 2023.

Sylvi Listhaug
Av /NTB.

Fremskrittspartiet er et norsk politisk parti. Det er partiet som er lengst ute på høyresiden i Norge (se politiske partier). Mange som stemmer Frp kaller seg liberalister. Sylvi Listhaug er leder av partiet.

Frp er spesielt opptatt av lavere skatter, og at staten skal bestemme så lite som mulig over folk. Dette er utgangspunktet for mye av deres politikk.

Politikk

Alle de norske partiene har politikk for hvordan de mener samfunnet skal være. Fremskrittspartiet er kjent for:

  • at de er det partiet som vil ta imot færrest innvandrere til Norge
  • å være opptatt av eldreomsorg
  • at de vil ha lavere priser på tobakk og alkohol
  • at de vil bruke mye penger på å bygge veier

Saker som er viktige for alle de politiske partiene i Norge er for eksempel politikk for skatt, og politikk for klima og miljø.

Skatt

Frp vil at folk skal betale lavere skatt i Norge enn det alle de andre partiene på Stortinget vil. De mener at det er mest rettferdig at folk får beholde pengene de tjener selv og at ikke staten skal bestemme hva de skal bruke dem til. FrP vil at private bedrifter skal gjøre flere av oppgavene som staten gjør i dag.

Klima og miljø

Frp mener at det spiller liten rolle hva Norge gjør for å redusere klimaendringene. De synes heller at Norge bør hjelpe til med å redusere utslipp i andre land som forurenser mer. Frp mener også at Norge bør fortsette å lete etter olje. Norge produserer olje på en mer miljøvennlig måte enn mange andre land, mener de.

Makt og popularitet

Fra 2013 til 2020 var FrP med i regjeringen for første gang.

I 2023 er Frp det fjerde største partiet på Stortinget med 21 representanter. De er også med i kommunestyret i mange kommuner i landet.

Flere menn enn kvinner stemmer Frp. De er populære blant folk med lav utdanning, og blant folk med lav og middels inntekt.

Historie

Fremskrittspartiet ble til i 1973. Først het det Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Anders Lange var den første lederen for partiet.

Frp hadde først liten makt. På 1990-tallet fikk det flere velgere og ble et ganske stort parti, men det var ingen partier som ville samarbeide med dem i regjeringen. I 2013 endret dette seg. Da kom de i regjering sammen med Høyre.

Senere ble Venstre og Kristelig Folkeparti også med i denne regjeringen. Det var vanskelig for alle partiene å samarbeide. Dette gjorde at FrP gikk ut av regjeringen i 2020.

Frps organisasjon for ungdommer heter Fremskrittspartiets ungdom (FpU). De ble til i 1978.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge