Foto av regjeringsmedlemmer på slottsplassen i Oslo. De fleste har blomsterbuketter i hendene. En har et norsk flagg, og en har et pride-flagg. Støre står litt foran de andre og snakker i mikrofon.
Jonas Gahr Støre ble statsminister i Norge etter stortingsvalget i 2021. Her er han på slottsplassen med sin regjering etter at de har blitt formelt utnevnt av kong Harald 5..
Fotografi
Av /NTB.

Statsminister er sjefen for regjeringen i en stat. Ofte er statsministeren også leder for det politiske partiet som fikk flest stemmer i valget i landet.

I Norge er statsministeren nesten alltid også leder for et politisk parti. Partiet hen leder er ofte et av de med flest representanter i Stortinget. Etter et stortingsvalg er ofte sånn at ingen partier har flertall i Stortinget alene. Da blir lederen for det partiet som har størst sjanse til å samarbeide med andre partier statsminister. Hen må da sette sammen en regjering med representanter fra flere partier.

Å bli statsminister

Når det har vært stortingsvalg skal en partileder bli statsminister. Det er altså lederen for det partiet som har gjort det best i valget, eller den som kan lede en regjering med flere partier.

I Norges lover står det at kongen skal be den som skal bli statsminister sette sammen en regjering. Men vanligvis er det den som var statsminister før valget som gir jobben videre. Hvis det er den som var statsminister før valget som har gjort det best, fortsetter hen i jobben. Det skjedde for eksempel da Erna Solberg fortsatte som statsminister etter valget i 2017.

Regjeringene i Norge får navn etter hvem som er statsminister, for eksempel Regjeringen Støre etter Jonas Gahr Støre og Regjeringen Solberg etter Erna Solberg. Hvis noen slutter å være statsminister, og så blir det på nytt, får den nye regjeringen et nummer. For eksempel Regjeringen Stoltenberg 1 og Regjeringen Stoltenberg 2.

Arbeidsoppgaver

Statsministerens viktigste oppgave er å lede regjeringen. Regjeringen i Norge er ifølge Grunnloven kongens råd, også kalt statsråd. Det betyr at statsministeren og regjeringen styrer Norge på vegne av kongen.

Kongen har møte med regjeringen en gang i uken, vanligvis hver fredag kl. 11. Møtet heter Kongen i statsråd, og det er kongen som leder det. Hvis kongen er syk eller på reise, er det kronprinsen som leder møtet. Resten av uken er det statsministeren som leder møtene i regjeringen.

Statsministerens skal lede det politiske arbeidet i regjeringen, og forsvare de valgene de tar. På møter med regjeringen kan statsministeren kjempe for de sakene de er opptatt av i hens eget parti. Men selv om statsministeren fortsatt representerer sitt parti, er hovedoppgaven å få regjeringen til å bli enige.

Partileder

Statsministeren er som oftest også leder for sitt parti. Hen representerer både partiet og regjeringen. Hen må være god til å få fram partiet sine meninger, og samtidig ta hensyn til hva de andre partiene i regjeringen mener.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge