Foto
Norge har 356 kommuner. Alle styres av et kommunestyre eller bystyre som består av folkevalgte. Bildet er fra et møte i Sogndal kommunestyre i 2017.
Av .
Lisens: CC BY NC 2.0

Å være folkevalgt betyr at folk som bor i et område har valgt en person til å være med på å bestemme der. Folkevalgte representerer folk i sitt område.

I Norge er folkevalgte valgt av folket i:

  • en kommune eller en bydel
  • et fylke
  • hele landet

Representant

I et demokratisk land skal alle med stemmerett få være med å velge hvem som skal styre. Meningen er at folket skal være med å bestemme politikken.

Politikk er hvilke lover og regler som skal gjelde, og hvordan man skal tjene og bruke penger.

For at folket skal slippe å stemme for hver gang noe skal gjøres, velger man noen som kan snakke og bestemme på vegne av de andre. De som velges til å bestemme på vegne av flere enn seg selv, kalles representanter.

Hvis et fylke for eksempel vil bygge en ny videregående skole, er det representantene som stemmer om det skal skje. Derfor kalles Norge et representativt demokrati.

Alle folkevalgte driver med politikk og er politikere. Noen politikere har andre jobber ved siden av. Det er ikke alle politikere som er folkevalgte. For eksempel kalles folk som jobber i et politisk parti også politikere.

Folkevalgte i Norge

Hvert fjerde år velger folket hvem som skal styre kommunen de bor i, det heter valg til kommunestyret. De som blir valgt blir representanter i kommunestyret går på møter der. Der bestemmer de ting som påvirker folk som bor der. Kommunen har for eksempel ansvar for grunnskolen og veier i kommunen. I noen kommuner heter kommunestyret bystyret.

Samtidig som de velger hvem som skal styre kommunen, velger folket hvem som skal styre fylket. Det heter fylkestingsvalg. De som blir valgt går på møter i fylkestinget. Der bestemmer de over det som påvirker dem som bor i fylket. Fylket har for eksempel ansvar for videregående skoler og kollektivtransport.

De fleste fylker består av mange kommuner, men Oslo er både et fylke og en kommune. Oslo er delt inn i bydeler, og folket i Oslo velger representanter til et bystyre og ulike bydelsutvalg i stedet for til fylkesting og kommunestyrer.

Hvert fjerde år er det valg til Stortinget. Dette valget er to år etter at det har vært valg til kommunestyre og fylkestinget. Da velger folket hvem som skal styre hele Norge. De som blir valgt blir representanter i Stortinget. Stortinget bestemmer over det som påvirker alle i Norge. For eksempel statsbudsjettet eller hvilke veier som skal bygges.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge