Foto
Noen par velger å gifte seg i en kirke. Da er det en prest som leder vielsen.
Vielse i Ila kirke i Trondheim
Av /NTB scanpix.

Ekteskap er når to voksne gifter seg. Å inngå ekteskap kalles å gifte seg, bryllup eller vielse.

De to som er gift, kalles et ektepar. Den man er gift med, kalles ektefelle. Kjærester som lever sammen uten å være gift, kalles samboere.

Når man er gift og bor i Norge, gjelder ekteskapsloven. Det betyr blant annet at man fortsatt bestemmer over sin egen økonomi, men at man også må ta hensyn til hva ektefellen har behov for. Hvis man har barn må man også ta hensyn til barnas behov. Hvis en av ektefellene dør, får den andre arv.

Ekteskap er en viktig ordning i alle samfunn, men det er forskjellige lover og regler for ekteskap i forskjellige land og kulturer.

Lover om ekteskap

Ekteskapsloven sier hvem som kan gifte seg i Norge. Personene må være fylt 18 år og begge må ha lyst til å gifte seg. Det er ikke lov til å tvinge noen til å gifte seg i Norge. Om noen tvinges til å gifte seg kalles det tvangsekteskap. Det er heller ikke lovlig for tre eller flere personer å gifte seg med hverandre.

To som er gift, har begge ansvar for å forsørge hverandre. Å forsørge hverandre kan bety å dele inntekten sin med den andre. Det kan også bety at man passer på og gir omsorg til barn, lager mat eller vedlikeholder stedet man bor.

I loven er det også regler for hvordan man blir gift, og hvordan man slutter å være gift.

Bryllup

Når man gifter seg, har man som oftest en seremoni. Det kalles en vielse eller vigsel. Etter vielsen kan man ha en bryllupsfest.

Man kan for eksempel gifte seg i kommunen der man bor. Noen har en seremoni i en kirke, en synagoge eller et tempel når de gifter seg.

Uansett hvor man gifter seg skriver paret under på et dokument, der de bekrefter at de vil være gift. Det må være to vitner til stede. Vitenene må også skrive under for å bekrefte at de har sett at paret ble gift. Borgerlig og kirkelig vigsel har samme juridiske betydning.

Barn

Hvis en mann og en kvinne er gift og får barn, blir faren automatisk far til barnet. Hvis to kvinner er gift, og den ene av dem føder barn, blir den andre kvinnen av og til forelder til barnet med en gang, men ikke alltid.

Ektepar kan adoptere barn sammen. Hvis en av ektefellene har barn fra før, kan den andre adoptere barnet eller barna.

Skilsmisse

Skilsmisse er å avslutte et ekteskap. Etter en skilsmisse er man ikke gift lenger.

Man må søke staten om skilsmisse. Søknaden skal sendes til statsforvalteren i fylket man bor. Det tar vanligvis ett år å bli skilt. Man må være skilt for å kunne gifte seg på nytt med en ny person.

Historie

I gamle dager var det bare par som var mann og kvinne som kunne gifte seg. I Norge, og flere andre land, har det ganske lenge vært lov for personer av samme kjønn å gifte seg.

Norge hadde først en egen lov for homofile og lesbiske par som ville gifte seg. Den kom i 1993 og het partnerskapsloven. Fra 1. januar 2009 gjelder ekteskapsloven for alle par.

Siden 2017 har Den norske kirke hatt en seremoni som kan brukes både til bryllup for par av samme kjønn og par av motsatt kjønn.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Katrine Kjærheim Fredwall
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo