Treenigheten er læren i kristendommen om at Gud er ett vesen som i Bibelen viser seg som tre personer: Faderen (Gud), Sønnen (Jesus Kristus) og Den hellige ånd.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo