Maleri av en hvit due. Det ser ut som om det stråler gult og oransje lys ut fra duen.
Den hellige ånd blir ofte framstilt som en due.
Maleri
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Den hellige ånd er i kristendommen den tredje personen i guddommen. Gud og Jesus er de to andre.

I kristendommen tror man at det bare finnes én gud, men den guden viser seg som tre ulike vesener. Det kalles treenigheten.

Alle tre er like viktige og vil det samme, men de har forskjellige navn og gjør litt ulike ting.

Den hellige ånd har mange egenskaper. Ifølge Bibelen er noen av Den hellige ånds oppgaver å trøste, lære, hjelpe og gi visdom.

Pinse feires fordi det var da disiplene til Jesus fikk den hellige ånd over seg. Dette tror de kristne var et tegn på at Gud fortsatt var til stedet i verden selv om Jesus ikke lenger levde.

Gjennom slik å bli fylt av den hellige ånd ble disiplene klare til å fortelle mennesker om hva Jesus hadde lært dem, og hva som var sant og riktig.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo